LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   NIET ZIJN           TREFWOORD < NIET ZIJN>
CITATEN
ANTON HEYBOER: 'Als je 'wezenlijk' bent, dan voldoe je niet meer aan de regels van het mens-zijn, want het wezenlijke kan zich niet voortplanten  en valt daardoor al totaal buiten het meest essentiële van het mens-zijn. Want 'wezenlijk zijn', is een 'zijn' en een 'zijn' kan zich niet voortplanten. Alleen het 'niet-zijn' plant zich voort in stuwing om ooit het 'zijn' te bereiken.'
PARMENIDES: Het zijn is, het niet-zijn is niet.
SANKARA: Als ik zeg: God is Zijn, is dat niet waar. Hij is iets volkomen transcendentaals. Hij is een Niet-Zijn boven het Zijn.
VAN OSTAYEN: Niet het te zijn of niet te zijn is de levensopgaaf maar het mysterie van het zijn vult alles. Het eigen zijn. Dat over alles te leggen.
NAGARJOENA: Niets komt in bestaan, noch verdwijnt iets. Niets is eeuwig, noch heeft iets en einde. Niets is identiek, noch is iets verschillend. Niets beweegt zich in één richting, noch in enig andere.
CHUANG-TSE: Het Ene is Tao, dat alles kan doen door niets te doen. Het is Zijn, en het is Niet-Zijn. Het is in de mier, in het gras, in de tegels, in uitwerpselen, overal. De kentekenen ervan zijn Volledigheid, het Alles-Omhelzende, het Geheel. Het heeft werkelijkheid en klaarblijkelijkheid, maar geen handeling en vorm. Het kan worden overgedragen maar niet ontvangen. Het kan bereikt worden maar niet gezien. Het bestaat vanuit en door zichzelf. Het bestond eerder dan Hemel en Aarde en inderdaad voor alle eeuwigheid. Het maakt dat de goden goddelijk zijn en de wereld geschapen. Het staat boven de horizon, maar het is niet hoog. Het staat onder het laagtepunt, maar het is niet laag. Het gaat aan de Hemel en Aarde vooraf, maar het is niet oud. Het is ouder dan het oudste, maar het is niet oud.
TREFWOORD < NIET ZIJN>