LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   NIETZSCHE   (1844-1900)            

CITATEN 

Met zijn principes wil men zijn gewoontes tiranniseren of rechtvaardigen of eren of beschimpen of verbergen: - twee mensen met dezelfde principes willen daarmee waarschijnlijk toch nog iets wezenlijk anders.

Wie weet, hoe alle roem ontstaat, zal ook argwaan tegen de roem hebben, die de deugd geniet.

Leef zo, dat je kunt wensen dat het leven eeuwig terugkeert.
Wees meester en vormgever van jezelf.
Je vergeet je schuld wanneer je haar aan iemand hebt opgebiecht, maar meestal vergeet die ander haar niet.
Wie van ons zou er nog vrijdenker zijn als er geen kerk was?
Er zijn filosofen, die welbeschouwd niets anders zijn dan lieden met een schematische knobbel.
Menigeen weet niet, hoe rijk hij is, tot hij ervaart wat voor rijke mensen hem nog bestelen.
Vrijgevigheid is bij rijken vaak louter een soort verlegenheid.
Gedachten zijn de schaduwen van onze ervaringen — altijd donkerder, leger, simpeler dan deze.
Waar geheerst wordt, daar zijn massa’s: waar massa’s zijn, daar is een behoefte aan slavernij. Waar slavernij is, daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het geweten tegen.
Wat uit liefde wordt gedaan, geschiedt altijd aan gene zijde van goed en kwaad.
Wat iemand is begint zich te verraden als zijn talent zwakker wordt — als hij ophoudt te laten zien wat hij kan.
Dankzij de muziek genieten de hartstochten van zichzelf.
Tegenover onszelf doen we ons allen eenvoudiger voor dan we zijn: zo rusten we van onze medemensen uit.
Men moet zich bij tijden kunnen vergeten, als men van de dingen, die wij niet zelf zijn, iets wil leren.
Zeer intelligente personen begin je te wantrouwen als zij verlegen worden.
De mensen schamen zich niet over hun schunnige gedachten, maar alleen over de idee dat iemand hen tot zulke gedachten in staat acht.

De vreesachtige weet niet wat alleen zijn is: achter zijn stoel staat altijd een vijand. - O, als toch eens iemand ons de geschiedenis kon verhalen van dat verfijnde gevoel, dat eenzaamheid heet!

Zedelijkheid is niets anders (dus met name: niet meer!) dan gehoorzaamheid jegens zeden, van welke aard deze ook mogen zijn;  zeden echter zijn de traditionele wijze van handelen en waarderen. In zaken, waarin geen traditie de scepter zwaait, bestaat geen zedelijkheid; en hoe minder het leven door traditie bepaald wordt, des te kleiner wordt de kring der zedelijkheid.
In onze dromen verbruiken wij te veel kunstenaarschap en daarom zijn wij er overdag te arm aan.
Als de deugd geslapen heeft, zal zij frisser opstaan.
Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.
In de omgang met geleerden en kunstenaars misreken je je gemakkelijk in omgekeerde richting: je ontdekt achter een merkwaardige geleerde niet zelden een middelmatig mens, en achter een middelmatig kunstenaar zelf dikwijls — een zeer merkwaardig mens.
De keerzijde van het christelijk medelijden met het lijden van de naaste is de diepgewortelde argwaan tegen alle vreugden van de naaste, zijn vreugde aan alles wat hij wil en kan.
Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.
Menigeen vindt zijn hart pas als hij zijn hoofd verloren heeft.
Ik zou best christen en verlost willen zijn, als de christenen er maar wat verloster uitzagen.
De angst is de moeder van de moraal.
Veel over zichzelf spreken is meestal een middel om zichzelf te verbergen.
Liever niets weten dan veel half.
Wat me niet meteen vernietigt, maakt me sterker.
Als je je doel verloren bent, ben je je weg kwijt.
Het moreel oordelen en veroordelen is de favoriete wraak van geestelijk bekrompen mensen op hen die minder bekrompen zijn . . . Het doet hen diep in hun hart goed dat er een maatstaf is, volgens welke ook de met goederen en voorrechten des geestes overladenen gelijkwaardig aan hen zijn — zij strijden voor de ‘gelijkheid van allen voor God’ en hebben bijna daarom alleen al het geloof in God nodig.
Hoe hoger je vliegt, hoe kleiner je lijkt voor diegenen die niet kunnen vliegen.
Geestigheid is het grafschrift van een emotie.
Kunstenaars zijn slaapwandelaars bij daglicht.
Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier van denken en waarderen.
De wijsbegeerte is een stelselmatig misbruik van een daartoe uitgevonden terminologie.
De fijnste humaniteit openbaart zich in de wens om anderen schaamte te besparen.
Moraliteit is kudde-instinct in individuen.
In de hemel ontbreken de interessante mensen.
De laatste christen stierf aan het kruis.
Het christelijke besluit om de wereld lelijk en slecht te vinden, heeft de wereld lelijk en slecht gemaakt.
Welk kind heeft geen reden om over zijn ouders te huilen?
Mensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijn.
Slapen is geen geringe kunst: je moet er de hele dag voor wakker blijven.
De liefde is de toestand waarin de mens de dingen het meest ziet zoals ze niet zijn.
Goed is wat de kudde samenhoudt. Slecht wat haar ontbindt.
Veel over jezelf praten kan ook een manier zijn om je te verbergen.
Is de mens een miskleun van God? Of God een vergissing van de mens?
Het geluk van de man is: ik wil. Het geluk van de vrouw is: hij wil.
Wie geen slecht geweten heeft, heeft geen geweten.
Geschiedenis gaat bijna altijd over slechte mensen waarover men later niets dan goed zegt.
Wie een waarom heeft waarvoor hij kan leven, kan bijna elk hoe verdragen.
Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.
Als je in de afgrond kijkt, dan kijkt de afgrond ook in jou.