LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ONSTERFELIJKHEID          TREFWOORD < ONSTERFELIJKHEID>

CITATEN 

ECKHART: Alle dingen worden droevig door de angst voor de dood, maar wanneer gij afstand weet te doen van alle vergankelijkheid, kent u de onsterfelijkheid.

ASHTAVAKRA GITA: Wat werkelijk is leeft uit Zichzelf. Verwerkelijkte wezens leven daarom in onsterfelijkheid.

KATHA UPANISHAD: Wanneer de begeerten van het hart ten einde zijn, wordt de mens, hoewel nog in het lichaam, verenigd met het Zelf. Sterfelijk wordt hij onsterfelijk.
ARISTOTELES: We moeten niet luisteren naar degenen die ons vermanen, dat de mens slechts aan het menselijk moet denken, dat het sterfelijke zich moet beperken tot het sterfelijke; nee, wij moeten zoveel als in ons vermogen ligt, trachten onsterfelijk te zijn.
SUSAN ERTZ: Vele mensen die naar onsterfelijkheid verlangen, weten niet eens wat te doen op een regenachtige zondagmiddag.
HERAKLEITOS: Als onsterfelijken zijn zij sterfelijk, als sterfelijken onsterfelijk: het leven van de sterfelijken is de dood der onsterfelijken, het leven van de onsterfelijken de dood der sterfelijken.
ANONIEM: Onsterfelijken zijn sterfelijk, sterfelijken onsterfelijk; zij leven elkaars dood en sterven elkaars leven.
WALT WHITMAN: LEAVES OF GRASS: Ik weet dat ik onsterfelijk ben. Ik weet dat mijn baan niet met een passer te beschrijven is ... Of ik nu vandaag mezelf wordt, of over duizend of tienmiljoen jaar. Ik kan het blijmoedig nu aanvaarden, maar even blijmoedig kan ik wachten ... En wat het leven betreft, ik denk dat het de erfenis van vele doden is. (Zonder twijfel ben ikzelf al tienduizenden maal gestorven)... En geloof dat ik weer op aarde zal komen over vijfduizend jaar. Geboorten brachten ons rijkdom en verscheidenheid. En andere geboorten brachten ons rijkdom en verscheidenheid.
KATHA UPANISHAD: Nooit was de geest geboren; nooit zal hij ophouden te zijn; nooit was er een tijd dat zij niet was. Begin en einde zijn een droom; onsterfelijk zonder begin, onveranderlijk, bestaat de altijd. Dood kan haar niet raken, dood raakt slechts haar huis.
BOEDDHA: Jullie bereiken onsterfelijkheid door jullie geesten met waarheid te vullen. Word daarom als vaten die geschikt zijn om de woorden van de meester te ontvangen. Reinig jullie van het kwade en heilig jullie levens. Er is geen andere weg om waarheid te bereiken. Leer te onderscheiden tussen zelf en waarheid. Zelf is de oorzaak van zelfzucht en de bron van het kwade. Waarheid hangt aan geen zelf; zij is universeel en leidt tot recht en gerechtigheid. Zelf - dat wat zich aan hen die hun zelf liefhebben voordoet als hun zijn - is niet het eeuwige, het altijddurende, het onvergankelijke. Zoek niet het zelf, maar zoek de waarheid.
F.JAVEK: De mens is niet geboren om te sterven, maar om het eeuwige, onsterfelijke leven te beleven.
KRISHNAMURTI: De meeste mensen met een hang naar religie, die over God en onsterfelijkheid praten, geloven fundamenteel niet in individuele vrijheid en integratie; toch bestaat religie uit het cultiveren van vrijheid in het onderzoek naar waarheid.
ANONIEM: Alles kent een einde en zal verdwijnen. Alleen de waarheid is onsterfelijk en leeft voor immer.
PETER SIRIUS: Menigeen zou niet onsterfelijk zijn geworden wanneer hij niet bijtijds was gestorven.
JEAN RICHEPIN: Als ik onsterfelijk zou zijn, zou ik de dood uitvinden om plezier te kunnen beleven aan het leven.
A. MALRAUX: Geen dag is zo verbazingwekkend als de dag waarop de mens ging geloven dat hij onsterfelijk is.
FREUD: Onsterfelijkheid betekent geliefd te zijn bij vele naamloze mensen.
BERGMAN: Onsterfelijkheid, hoe lang duurt zoiets?
WOODY ALLEN:  Ik wil niet onsterfelijk worden door mijn werk; Ik wil onsterfelijk worden door niet dood te gaan.
TREFWOORD < ONSTERFELIJKHEID>