LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ONTWAKEN           TREFWOORD < ONTWAKEN>

CITATEN

ANONIEM: Eens zal het “grote ontwaken” komen, waarbij je inziet dat alle woorden slechts symbolen zijn van één idee, dat alle ideeën ‑ van welke aard ook ‑ slechts fasen zijn van één plan.
INAYAT KHAN: Op het ogenblik dat iemand uitrijst boven zijn denkvermogen en ontwaakt in het licht van de ziel, wordt hij geestelijk.
GEORGE FOX: Hoewel ik veel moeilijkheden kende, was dit niet voortdurend het geval en werden deze soms onderbroken; soms kwam ik in zulk een hemelse vreugde terecht dat ik dacht dat ik in Abraham's schoot was geweest.
BOEHME: Zoals de uiterlijke mens de uiterlijke wereld ziet, zo ziet de wedergeboren mens de goddelijke wereld waarin hij woont.
C.G.JUNG: Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
CATHARINA VAN GENUA: O Liefde, heeft U mij werkelijk geroepen met zulk een grote liefde en me in een flits laten kennen wat woorden niet kunnen uitdrukken.
HENRY MILLER: Telkens opnieuw heb ik gezegd dat er geen uitweg is uit de huidige impasse. Als wij klaarwakker zouden zijn, zouden wij ogenblikkelijk worden neergeslagen door de verschrikkingen die ons omringen... Wij zouden ons gereedschap laten vallen, onze arbeid verlaten, onze verplichtingen van ons afschudden, geen belasting meer betalen, geen wetten meer gehoorzamen, enzovoort. Zou de man of vrouw die volkomen wakker is ooit de waanzinnige dingen doen, die nu van hem of haar op ieder moment van de dag verwacht worden?
F.JAVAK: De in het 'NU' ontwaakte mens is de mens die zich volmaakt weet.
Bô YIN Râ: Wie werkelijk wakker wil worden, gelove aan zichzelf!
GURDJIEFF: Slechts wie de moeilijkheid van het wakker worden ten volle begrijpt, kan inzien, hoe lang en hard het werk is dat nodig is om te ontwaken.
TREFWOORD < ONTWAKEN>