LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   PLATO          TREFWOORD < PLATO>

CITATEN 

Hij die alles wat gelukkig maakt van zichzelf afhankelijk heeft gemaakt, en niet van anderen, heeft de beste weg voor een gelukkig leven gevonden.
Macht is het recht van de sterke, rechtvaardigheid zijn belang.
Vleierij kruidt alle menselijke relaties.
Boeken zijn als geschilderde figuren: ze lijken te leven, maar geven geen enkel antwoord op de vragen die wij ze stellen.
Sport is een zuster van de muzen.
Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
Vermetelheid is de overdrijving van moed om gevaren onnodig te trotseren.
Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.
Bomen en velden vertellen mij niets: mensen zijn mijn leraren.
Gemakkelijk woorden en uitdrukkingen gebruiken zonder ze al te kritisch te bekijken is in het algemeen gesproken geen teken van gebrek aan opvoeding. In tegendeel, er zit iets onbeschaafds in het te precies zijn. Maar soms valt er niet aan te ontkomen.
Niemand die tijdens zijn jeugd van mening was dat er geen goden bestaan, heeft ooit deze overtuiging gehandhaafd tot op hoge leeftijd.
Eros is het scheppen van Schoonheid.
U moet niet proberen een deel te genezen zonder het geheel te behandelen. U moet niet proberen het lichaam te genezen zonder de ziel erbij te betrekken; als u het hoofd en het lichaam gezond wilt maken, moet u beginnen met het genezen van de ziel. Dit laatste is het belangrijkste. Laat niemand u overhalen zijn lichaam te genezen, als hij u niet eerst gevraagd heeft zijn ziel te genezen. De grootste fout die dokters in onze tijd bij de behandeling van het lichaam maken is, dat ze beginnen met de ziel van het lichaam te scheiden.
Filosoferen is in feite je toeleggen op de dood.
Schoonheid is zichtbaar geworden liefde.
God is onkenbaar, ondoorgrondelijk, volkomen een mysterie, dat boven alle zijn en bewustzijn verheven is.
Wijzen spreken omdat ze iets te zeggen hebben. Dwazen spreken omdat ze iets moeten zeggen.
Als de ziel vertrekt in een toestand van zuiverheid, geen enkele onzuiverheid meeneemt die gemakkelijk blijft kleven, waaraan tijdens het leven nooit willens en wetens is meegedaan, maar die vermeden is, zichzelf in zichzelf verzameld heeft en deze scheiding van het lichaam tot doel en studie maakt... welnu, als de ziel zo klaar is vertrekt ze naar het onzichtbare gebied van het Goddelijke, het Onsterfelijk en het Wijze.
De wereld is een levend wezen.
Alle dingen worden overvloediger, gemakkelijker en beter voortgebracht als ieder datgene doet wat bij zijn aanleg past, dit op het juiste moment doet
en de overige zaken aan een ander overlaat.
Aangeraakt door de liefde, wordt iedereen een dichter.
Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.
Een goed rechter moet niet te jong zijn; hij kan beter wat op leeftijd zijn en ervaring hebben met onrecht.
Alleen de doden hebben het einde van oorlogen gezien.
Het doen van onrecht is onwaardiger dan het ontvangen daarvan.
Het begin der wijsbegeerte is verwondering.
Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt en het bewijs der dingen, die men niet ziet.
Het gaat niet om de schoonheid die je hebt, maar om de schoonheid die je verlangt.
Het begin is het belangrijkste deel van het werk.
Wat geeft het, of iemand knap is, als hij anderen zijn kennis niet kan bijbrengen?
Er is geen groter plezier dan lichamelijke liefde.
De liefde herschept het oerbeeld, zij tracht twee wezens te doen samensmelten tot één enkel, zij wil de menselijke natuur genezen.
De wijze spreekt omdat hij iets te zeggen heeft, de domme spreekt alleen om iets te zeggen te hebben.
De deugdzaamste mens is hij, die zich ermee tevreden stelt deugdzaam te zijn zonder te trachten het ook te schijnen.
Van alle wilde dieren is een jongen het onhandelbaarst.
TREFWOORD < PLATO>