LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   PLOTINOS           TREFWOORD < PLOTINOS>

CITATEN

Alle dingen zien, niet in het proces van wording, maar in het Zijn, en zichzelf zien in de ander. Iedere wezenseenheid bevat in zichzelf de gehele verstaanbare wereld. Daarom is het geheel overal. Ieder is daar het Al en het Al is in ieder. De mens, zoals hij nu is, heeft opgehouden het Al te zijn. Maar wanneer hij ophoudt een individu te zijn, dan stijgt hij boven zichzelf uit en doordringt de gehele wereld.
Vr het vele komt het ne, want het vele ontspringt eraan. Immers, het vele kan niet zijn als het ne niet is, want in het ne is het vele opgesloten. Daarom is het Ene niet van dezelfde soort als het getal n in de wiskunde. Het is datgene, wat als n en eenvoudig, de grenzeloze volheid van alles in zich draagt. Als een oorsprong, waarin tegelijk alles, dat wil zeggen alles als geheel, ligt vervat.
Alle dingen die uit een eenheid voortkomen, zullen uit pure noodzaak van de natuur tot een eenheid terugkeren; verschillen ontvouwen zich, tegenstellingen ontstaan, maar alles vormt zich weer tot een organisch geheel door de eenheid aan de bron.
We bewegen ons aldoor rond het Ene - als we dat niet deden zouden ophouden te bestaan - maar we kijken niet voortdurend naar het Ene. Maar als we Hem aanzien, dan vinden we rust en het einddoel van ons bestaan.
Het ene is volmaakt, het heeft niets, zoekt niets, heeft niets nodig, maar het vloeit over en deze overvloed is scheppend.
TREFWOORD < PLOTINOS>