LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   POLITIEK            TREFWOORD < POLITIEK>

CITATEN

MAO TSE TOENG: Politiek is oorlog zonder bloedvergieten.

WOODY ALLEN: Je kunt politici beter allemaal in functie laten om ze in de gaten te houden.
MAO TSE TOENG: Politieke macht groeit uit de loop van een geweer.
WERNER FINCK: Wat in de politiek ontbreekt is een machtshongerstaking.
ANONIEM: In de politiek zijn alle vrienden vals en alle vijanden echt.
ANONIEM: Een politicus denkt aan de volgende verkiezingen, een staatsman aan de volgende generatie.
ANONIEM: Een politicus zou er beter aan doen te bedenken dat hij langer met zijn geweten moet leven dan met zijn kiezers.
ANONIEM: Als er één waarheid is die opgaat voor de politiek is het wel dat er altijd genoeg redenen zijn om niets te doen.
FONS JANSEN: Politicus: man die het tegendeel bedoelt van wat ie ten onrechte heeft willen ontkennen en het dan toch maar bevestigt onder voorbehoud.
S.CAMERON: Een oprecht politicus is iemand die als hij eenmaal omgekocht is ook omgekocht blijft.
ANONIEM: Politicus: een veelbelovend man.
ANONIEM: Politiek: de kunst om geld te krijgen van de rijken en stemmen van de armen onder voorwendsel de enen te beschermen tegen de anderen.
W.VAN BROECKHOVEN: Politiek is verhinderen dat mensen zich gaan bemoeien met zaken die hen aanbelangen.
JAN BLOKKER: Politiek is één groot complot tegen eenvoudige sukkels als u en ik.
JOOP DEN UYL:  Politiek is een spel en ik probeer het goed te spelen.
IGNAZIO SILONE:  De politiek is een toneel waarop de souffleurs vaak harder spreken dan de acteurs.
GEORGE BERNARD SHAW:  Hij weet niets, en denkt dat hij alles weet. Dat wijst duidelijk op een politieke loopbaan.
L.SENGHOR:  De politiek is niet meer dan een van de vele aspecten van een cultuur. De taal daarentegen is de ziel ervan, en de poëzie is haar schoonste uitdrukkingsvorm.
E. DU PERRON:  Het verschil tussen een land dat politiek gezond en één dat ongezond heet, is het verschil tussen een beerput met een behoorlijk deksel erop en een open beerput waarin geroerd wordt.
MALCOLM MUGGERIDGE:  Het grootste gevaar in de wereldpolitiek is het spelen met spierballen die men niet heeft.
HENRY DE MONTHERLANT:  De politiek is de kunst om zich van mensen te bedienen.
HENRY DE MONTHERLANT: Politiek: Ik ben er liever slachtoffer dan medeplichtige van.
RUUD LUBBERS: Als de samenhang in de politiek gaat ontbreken, komt het volk om.
LOUIS LATZARUS: Democratische politiek is de kunst om het volk wijs te maken dat het regeert.
HENRY KISSINGER: Geen politiek is beter dan de doelstellingen die ze zich stelt.
GIOVANNI GAURESCHI: Politiek bestaat er meestal uit, een simpele zaak zo ingewikkeld te maken dat iedereen om een nieuwe simplificator gaat roepen.
L. GEORGE: Een politicus is iemand met wiens politiek ge het niet eens bent; als ge het wel met hem eens bent is het een staatsman.
OSCAR GARSCHAGEN: De spelregels in de politiek en aan de goktafel verschillen niet zoveel van elkaar.
LOUIS DURNUR: De politiek is de kunst zich van de mensen te bedienen door hen te doen geloven dat men hen dient.
SAMUEL TAYLOR COLERIDGE: Wat in de politiek met angst begint eindigt meestal in dwaasheid.
ROBERT BLAKE: Een politieke partij heeft maar twee problemen. Het eerste is: hoe komt men aan de macht, het tweede: wat doet men er mee als men haar heeft.
BISMARCK: Politiek is de kunst van het mogelijke.
ARISTOTELES: De mens is van nature een politiek dier.
PIET VAN AKEN: De weg naar de politieke top is bezaaid met goede voornemens, maar eerzucht is een brandstof waarvan de as vaak corruptie is.
TREFWOORD < POLITIEK>