LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   PROJECTIE          TREFWOORD < PROJECTIE>

CITATEN 

MARCEL MESSING:
Als alle schuilhoeken
van het bewustzijn zijn verkend
alle vluchtwegen zijn doorlopen
alle wijsheidsboeken zijn gelezen
geen enkel boek meer bevredigen kan
als alle tempels zijn bezocht
alle riten en ceremonies zijn beleefd,
kan de laatste projectie
- God -
worden ingetrokken
en het bestaan
in alle naaktheid worden geschouwd
zoals het altijd is geweest.
De doden zullen opstaan in jezelf.
In jezelf zullen alle heilanden vervluchtigen
wordt het einde der tijden voltooid
alle begin weggevaagd
stervend in het eigen einde
en de lange verhalen tussen begin en einde
door traditie en geloof in stand gehouden
zullen verpulveren tot stof.
JUDITH HAMERLINCK: Wat mensen op jou projecteren komt overeen met hun eigen wensen, eisen en verwachtingen en zegt niet noodzakelijkerwijs iets over jou.
KUITERT: De "wederherstelling aller dingen" als doel, het Koninkrijk Gods als doel, de Nieuwe hemel en de Nieuwe aarde als doel - het zijn stuk voor stuk door mensen ontworpen geloofsvoorstellingen die geŽnt zijn op een mythologische wereldbeschouwing waarvan we weten dat ze niet in overeenstemming is met onze kennis van mens en wereld. Wat moeten we ermee? Formuleren ze het plan van God met zijn wereld? Maar dat plan komt toch "van beneden", we hebben het toch zelf bedacht? Gods plannen zijn onze plannen, die we God in de mond leggen, we kunnen alsnog blijken ons gelijk daarin te krijgen, maar zolang we daarvan niets weten, moeten we niet doen alsof.
JOHN SMITH: Zoals de mensen zelf zijn, zo menen ze, dat God ook is.
M KALSKY: Misschien is Jezus wel het grootste projectiescherm dat er is. Iedereen projecteert zijn eigen beelden en wensen op zijn persoon en vormt zo een beeld van hem. Het zegt uiteindelijk meer over diegenen die over Jezus schrijven, dan over hem.
C.G.JUNG: Een projectie is een eigenaardig, maar algemeen voorkomend verschijnsel waarbij een individu een inhoud van de psyche verbindt met een voorwerp of een wezen uit de wereld om hem heen, terwijl het in werkelijkheid een eigenschap is van zijn eigen innerlijke leven.
FEUERBACH: God is iets in de verbeelding, iets in de verbeelding van de mens, maar in waarheid en werkelijkheid is Hij niets. De idee God ontspringt uit de projectie door de mens van iets dat alle mensen gemeen hebben en dat hij tot een God maakt. De kennis van God is de kennis van de mens van zich zelf, van zijn eigen wezen. God is een ideaal beeld van het menselijk wezen, dat gezien wordt als zelfstandig bestaand. Het is het naar buiten getreden zelf van de mens... Dat, wat de mens niet werkelijk is, maar wat hij wil zijn, dat maakt hij tot zijn God, of dat is zijn God. De mens, die nimmer de toestand van volkomen geluk kan bereiken, schept zich in zijn verbeeldingsvermogen goden, die volmaakt gelukkig zijn. Een God is de in fantasie bevredigde geluksdrift van de mens. 
JUNG: Alles waarvan we ons niet bewust zijn, bevindt zich in geprojecteerde toestand.
JAN GRESHOFF: In de ene mens kunnen wij ons duidelijker vollediger en fraaier projecteren dan in de andere. Dat noemt men dan vrienden.
FEUERBACH: God is een door de mens gemaakt wezen, waarop de mens omwille van eigen geluk en genotsverhoging zijn menselijke idealen, noden en wensen projecteert.
SIMON CARMIGGELT: Andere landen zijn projectieschermen voor vakantie-illusies die je zelf produceert.
F.JAVEK: De mens projecteert zich als "iemand". De mens is dus niet "iemand"
TREFWOORD < PROJECTIE>