LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   PYTHAGORAS           TREFWOORD < PYTHAGORAS>

CITATEN 

Vrees niet het leven te verliezen, want de dood is slechts een verandering van woning.
Er is geometrie in het trillen van snaren. Er is muziek in het zich spreiden der sferen.
Als uw hart gewond is raak het dan niet aan, evenmin als een ontstoken oog. Voor het lijden van de ziel zijn er maar twee geneesmiddelen, hoop en geduld.
Er bestaan geen wonderen: er bestaat alleen onwetendheid.
De wereld is getal.
Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.
Laat niet geruime tijd verlopen tussen de u bewezen weldaad en uw dankbaarheid, opdat niet uw weldoener, door de dood verrast, het denkbeeld zijn graf mee inneemt, een ondankbare aan zich te hebben verplicht.
Houdt dagelijks afrekening met uzelf, en laat de slaap niet in uw ogen, alvorens gij uw dagwerk tot driemaal toe hebt onderzocht in uw ziel. Vraagt uzelf af: waar ben ik geweest? Wat heb ik gedaan? Wat had ik moeten doen?
Beklaag u niet over de kortheid van het leven; er zijn meer mensen die te laat dan die te vroeg sterven.
De wereld is een komedie en de filosofen zijn de toeschouwers.
Een vat geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard.
Niets is zo verlegen als een slecht geweten.
Woorden zijn de adem van de ziel.
Ontreinig de beek niet, die uw dorst gelest heeft; belaster de vrouw niet, die zich door u liet kussen.
Speel nimmer met de dobbelstenen der fortuin; gewoonlijk zijn zij vals.
Onthoud u van liefdadigheid, zolang gij nog schulden hebt te vereffenen.
Het is beter zichzelf zijn eigen gebreken voor ogen te houden dan anderen de hunne.
Wees liever de minste onder de arenden dan de eerste onder de raven.
Deugden zijn als een bundel pijlen. Bepaal u niet tot één enkele, want niets is brozer dan op zichzelf staande deugd.
Verbrand de krukken niet, die u in tijd van zwakte hulp verleenden.
Stort geen alsem in de beker van afwezigen.
Wat mogelijk is grenst aan wat moet.
Beijver u niet om stof tot de geschiedenis bij te dragen: het gelukkigste volk is datgene, waarover men weinig spreekt.
Verbrand de krukken niet die je hebben geholpen in tijden van zwakte.
Zeg niet weinig dingen in vele woorden, maar vele dingen in weinig woorden.
Zwijg, of zeg iets, dat beter is dan zwijgen.
TREFWOORD < PYTHAGORAS>