LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   REINCARNATIE           TREFWOORD < REINCARNATIE>

CITATEN 

RAMAKRISHNA: Wanneer de strijd ten laatste voorbij is, en Samadhi bereikt, dan verdwijnt de ''ikheid'', met alles wat er bijhoort. Maar het is moeilijk Samadhi te bereiken! Onze ikheid is zo volhardend! Om deze reden alleen moet men nogmaals en nogmaals geboren worden.
VOLTAIRE: Het is niet verbazingwekkender tweemaal geboren te worden dan eenmaal; alles in de natuur is wederopstanding.
INAYAT KHAN: De tocht van de ziel naar de aarde waar zij incarneren, is lang en vermoeiend. Daarom zijn er onderweg rustplaatsen. De gestorvenen, op weg naar 'boven', gaan ook een lange en vermoeiende weg en rusten uit bij dezelfde pleisterplaatsen. Afdalende zielen horen verhalen van opstijgende zielen en denken later dat het hun eigen herinneringen zijn aan een eerder leven.
WALT WHITMAN: LEAVES OF GRASS: Ik weet dat ik onsterfelijk ben. Ik weet dat mijn baan niet met een passer te beschrijven is. Of ik nu vandaag mezelf wordt, of over duizend of tienmiljoen jaar. Ik kan het blijmoedig nu aanvaarden, maar even blijmoedig kan ik wachten ... En wat het leven betreft, ik denk dat het de erfenis van vele doden is. (Zonder twijfel ben ikzelf al tienduizenden maal gestorven)... En geloof dat ik weer op aarde zal komen over vijfduizend jaar. Geboorten brachten ons rijkdom en verscheidenheid. En andere geboorten brachten ons rijkdom en verscheidenheid.
TREFWOORD < REINCARNATIE>