LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   RELIGIE            TREFWOORD < RELIGIE>

CITATEN 

KUITERT: Waarom doen mensen aan religie, wat verwachten ze ervan? Steun, troost, zekerheid. Krijgen ze dat ook? Soms, soms niet, de uitkomst is ongewis, maar blijft gezocht. Dat is religie: zoektocht naar wat we niet in de macht hebben.
A. EINSTEIN: Ik geloof dat de religie van de toekomst een kosmische religie zal zijn. De religie die het meest strookt met de wetenschappelijke behoeften is het boeddhisme.
BERTAND RUSSEL: Religie is iets dat is overgebleven uit de kinderjaren van onze intelligentie, het gaat verbleken naarmate we rede en wetenschap als onze richtlijnen nemen.
ANONIEM: De ware religie is een manier van leven, geen wit gewaad dat we op de sabbat omslaan en dan weghangen in de zesdaagse kast van onze onverschilligheid.
ANONIEM: Religie is een brandverzekering voor het hiernamaals.
PIERRE POIRET: Religies kunnen ons geen eenheid met God geven: die moeten we zelf vinden.
ANONIEM: Religie is de vrijwillige celstraf van het verstand.
KOREAANS: Ware religie ligt achter het gebied van de zichtbare dingen; nergens ziet men haar bron. Zoals meen een geluid hoort zonder herkomst te weten, zo is het ook met de religie.
ABDUL'L-BAHA:  Weet in waarheid dat de werkelijkheid van alle profeten van God dezelfde is. Hun éénheid is absoluut... God, de Schepper zegt: er is geen onderscheid tussen de dragers van mijn boodschap. O, gij volkeren van de wereld! De religie van God heeft tot doel de liefde en de éénheid. Maak er niet de aanleiding van tot vijandigheid en conflicten. Als de godsdienst een reden wordt tot verwijdering, heeft hij geen reden van bestaan, want hij is gelijk aan een geneesmiddel: als het de kwaal verergert, is het beter er zich niet van te bedienen. De mensheid kan niet met één vleugel vliegen. Als zij tracht te vliegen met de enige vleugel der religie, komt zij terecht in de modderpoel van het bijgeloof. Als zij probeert te vliegen met alleen maar de vleugel van de wetenschap, eindigt zij in de troosteloze draaikolk van het materialisme.
KRISHNAMURTI: De meeste mensen met een hang naar religie, die over God en onsterfelijkheid praten, geloven fundamenteel niet in individuele vrijheid en integratie; toch bestaat religie uit het cultiveren van vrijheid in het onderzoek naar waarheid.
T.TWAIN: Mijn vaderland is de wereld, en mijn religie is goed doen.
KURT TUCHOLSKY: De mens heeft twee benen en twee overtuigingen: één als het hem goed gaat en één als het hem slecht gaat. De laatste heet religie.
JONATHAN SWIFT: We hebben net genoeg religie om elkaar te haten, maar niet genoeg om elkaar lief te hebben.
SAKI: Oesters zijn heerlijker dan enige religie. Er is in het Christendom of Boeddhisme niets dat geheel opweegt tegen de innemende onzelfzuchtigheid van een oester.
RUSSELL LYNES: Religieuze snobs praten over God alsof nog nooit iemand eerder van Hem had gehoord.
G. VAN DER LEEUW: Religie en kunst ontspringen beide aan de diepten des levens.
ALDOUS HUXLEY: Niemand kan troost vinden bij religie of filosofie tenzij hij er eerst mee geworsteld heeft.
A.A. HORN: Een mens zal nooit dat deel van zijn religie laten varen waarvan hij gemak heeft.
GOETHE: Wie wetenschap en kunst bezit, heeft ook religie; wie deze beide niet bezit, moet zich maar religie aanschaffen.
GILBERT CHESTERTON: Het is de toetssteen van een goede religie, of je er grapjes over kunt maken.
NINON DE LENSLOS: Een mens moet wel een zeer armzalige moraal hebben indien hij een godsdienst nodig heeft om oprecht te zijn.
LORD CHESTERFIELD: Religie is zeker geen gepast gespreksonderwerp in gemengd gezelschap.
STENDHALL: Alle religies zijn gebaseerd op de angst van de meerderheid en de slimheid van de minderheid.
MARX: Religie is de zucht van het onderdrukte wezen, het hart van een harteloze wereld, en de ziel van zielloze omstandigheden. Het is de opium van het volk.
RG INGEROLL: Het is me altijd opgevallen dat veel mensen denken dat ze religieus zijn terwijl ze alleen maar last van hun maag hebben.
NIETZSCHE: Als ik contact heb gehad met een religieuze man heb ik altijd het gevoel dat ik eerst even mijn handen moet wassen.

LOUIS HOYACK: Het meest tragische in het leven is, dat hetgeen de mensen het innigst moest verbinden, nl. de religie, hen juist ten verbitterdste verdeelt.

KOOS VAN ZOMEREN: Religie is fascinerend, een van de mooiste uitvindingen die de mens heeft gedaan. Het kost me (tegenwoordig) weinig moeite dat te erkennen. Het gevaar dat ik zal terugkeren tot God lijkt me echter miniem. Natuurlijk, ik gebruik zijn naam, soms vrijmoedig, soms ijdel.  God is een woord uit onze taal, net als wandkleed of fietswiel, maar dramatischer en van een grotere poëtische kracht. Als het gaat om onbegrip of machteloosheid of ontroering, komt God vaak goed van pas. Maar betekent dat ook dat hij, in christelijke zin, bestáát?

TREFWOORD < RELIGIE>