LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   RIJKDOM          TREFWOORD < RIJKDOM>

CITATEN 

FRANCIS BACON: Geld is als mest; het is alleen goed als het wordt verspreid.

RICHARD CHANG: Resultaat druk je niet uit in geld maar in tevredenheid.
EPICURUS: De aanwezigheid van rijkdom neemt geestelijke onrust niet weg, en verschaft ook geen noemenswaardige vreugde. Hetzelfde geldt voor eer of aanzien bij de mensen, of voor iets anders dat het gevolg is van onduidelijke oorzaken.

GEORGES GUILBERT: Het is in sommige gevallen beter uw geld dan uw gezicht te verliezen.

LUTHER: Daarom geeft de lieve God rijkdom doorgaans aan grote ezels, voor wie hij verder niets over heeft.
EDNER CHAP: Je bent pas rijk wanneer je iets bezit dat niet te koop is.
PLATO: Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen.
ANONIEM: Wie niet weet wanneer hij genoeg heeft is arm.
ANONIEM: Wie geld liefheeft, blijft altijd honger houden.
PLATO: Zijn kinderen kan men beter een goed geweten nalaten dan geld.
ANONIEM: Wie veel geld heeft en geen kinderen, is niet rijk.Wie veel kinderen heeft en geen geld, is niet arm.
ANONIEM: Wie rijkdommen opstapelt kweekt ijzer in zijn hart.
ANONIEM: Waar geld spreekt, zwijgt de waarheid.
ANONIEM: Rijkdom is als zeewater: hoe meer men er van drinkt, hoe dorstiger men wordt.
ANONIEM: Wie slapend rijk is geworden heeft meestal gedroomd.
ANONIEM: Rijkdom is niet de toename van het vermogen, maar de beheersing van de begeerte.
ANONIEM: Rijkdom kun je niet waarderen als je nooit armoede hebt gekend.
ANONIEM: Het is beter rijk te leven, dan rijk te sterven.
HONGARIJE: Niemand is zo rijk dat hij buiten zijn buren kan.
ANONIEM: Een rijke is zelden tevreden, een tevredene is altijd rijk.
ANONIEM: De rijke is niet gelukkiger dan hij die genoeg heeft.
ANONIEM: De noodzaak van een welvarende is de luxe van een behoeftige.
ARABISCH GEZEGDE: Als je veel hebt, geef van je rijkdom, als je weinig hebt, geef van je hart.
ANONIEM: Een vet varken en een gierigaard zijn na hun dood het meeste waard.
ANONIEM: De zekerste rijkdom is het gebrek aan behoeften.
J.BROTHERTON: Mijn rijkdom bestaat niet uit mijn bezittingen maar uit het geringe aantal behoeften dat ik heb.
BENJAMIN DISRAELI: Het beste wat je voor iemand kan doen is niet zozeer je rijkdom delen, maar hem leren zijn eigen rijkdom te zien. 
KATHA UPANISHAD: Zowel het blijvende als het vergankelijke behoren bij de mens, maar de wijze, die beide overziet, maakt duidelijk onderscheid. Hij verkiest het goede, laat los dat wat slechts tijdelijk is; de onwetende kiest voor het aangename, voor rijkdom en geluk.
TREFWOORD < RIJKDOM>