LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   RUIMTE           TREFWOORD < RUIMTE>

CITATEN 

DEMOKRITOS: Het is slechts schijn dat iets een kleur heeft, in werkelijkheid bestaan er alleen maar atomen en de ruimte.
DEEPAK CHOPRA: Mijn lichaam is een beleving die ik heb in tijd en ruimte. Het heeft een plaats in de ruimte  en het bestaat in de tijd. Het heeft een begin, een midden en een eind.
BOHM: Je kunt de ruimte op twee manieren beschouwen. De ene manier is te zeggen dat onze huid de grens vormt van onszelf, dat er de ruimte is die daarbuiten ligt en de ruimte die daarbinnen ligt. De ruimte daarbinnen is het afgescheiden zelf - dat is duidelijk - en de ruimte daarbuiten is de ruimte die het afgescheiden zelf afgescheiden doet zijn. En daarom hebben we, om de afscheiding tussen u en mij te doorbreken, een proces nodig waardoor we ons van hier naar daar door die ruimte kunnen bewegen en dat kost tijd. 
DALAI LAMA: De menselijke geest is niet solide maar vorm loos en niet gemakkelijk te disciplineren. Daar om is een voortdurende inspanning noodzakelijk en de moeite waard. Ik heb in het algemeen het gevoel dat de mensen veel te veel nadruk leggen op het ontwikkelen van uiterlijke zaken, zoals bijvoorbeeld de uiterlijke ruimte. Er worden miljoenen en miljoenen besteed aan het ontdekken van de uiterlijke ruimte. Wanneer we naar binnen kijken -in de menselijke schedel- dan lijkt die ruimte erg klein, maar ik ge loof dat die "innerlijke ruimte" heel groot is, een enorm gebied dat ontwikkeld kan worden. En het ontdekken van de "innerlijke ruimte" hoeft niet duur te zijn. Wanneer we wat moeite doen, en wat belang stellen in het onderzoeken van de innerlijke wereld, dan zullen wij uiteindelijk misschien de juiste houding vinden om de materiŽle ervaringen en de geestelijke ervaringen in evenwicht te brengen. De materiŽle ťn de geestelijke ontwikkeling: wanneer deze twee samengaan, zal dat iets goeds te weeg kunnen brengen.
ANONIEM: Twintig miljard jaar geleden was er niets. Niets is; niet iets. Er was geen licht en geen donker. Er was geen materie, geen energie, geen temperatuur. Er bestond geen ruimte. Er bestond geen tijd. Er bestond niets.
Behalve: Er bestond een wil. Het was niet zo, dat deze wil een bepaalde ruimte in beslag nam, want in het niets is geen ruimte. Evenmin was het zo, dat deze wil gedurende een bepaalde tijd bestond, want in het niets is geen tijd. Tussen de vijftien en de twintig miljard jaar geleden barstte deze wil uit als een kracht, als energie. Daar waar zij ging ontstond ruimte; daar waar zij brandde ontstond licht; daar waar zij licht gaf ontstond tijd. Uit het niets maakte zij het iets. Daar waar het iets zich samenbalde ontstond materie; uit de materie ontstonden de miljoenen sterrenstelsels die sindsdien voortgejaagd worden op de kracht van de oeruitbarsting, verder van de oerkern af - en die, al verder gaande, de wereld maken, het heelal. Buiten de grenzen van hun voortgang bestaat nog steeds; niet iets - niets.
TREFWOORD < RUIMTE>