LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   STERVEN           TREFWOORD < STERVEN>

CITATEN 

ASHTAVAKRA GITA: De ruimzielde, volledig door het Zelf gedragen, is zich van wording niet bewust. Leven of sterven van het lichaam baart hem geen zorg.

ASHTAVAKRA GITA: Wie inziet dat het universum enkel een verschijnsel is en zo belang erbij verliest, is niet bang voor naderend sterven.

CHARLES PEGUY: Wanneer iemand sterft, sterft hij niet enkel aan de ziekte die hij heeft. Hij sterft aan zijn hele leven.

ANONIEM: Sterven is de ogen sluiten voor wat voorbij gaat, om ze te openen voor wat eeuwig blijft.
ANONIEM: Wie sterft wanneer hij niet sterft, sterft niet wanneer hij werkelijk sterft.
ANONIEM: Angst voor de dood houd u van het leven af, niet van het sterven.
PHYLLIS ATWATER: Als u verwacht te zullen sterven wanneer u sterft, zult u teleurgesteld worden ... Wanneer u sterft, verliest u uw lichaam. Daar is alles mee gezegd.
SHAKESPEARE: Hij die sterft, betaalt al zijn schulden.
SCHOPENHAUER: Tegen het einde van het leven gaat het als tegen het eind van een gemaskerd bal, als de maskers worden afgenomen. Men ziet dan wie degenen, met wie men gedurende zijn leven in aanraking is gekomen, eigenlijk zijn geweest.
TERESA VAN AVILA: Laat me lijden ... of sterven.
EVANGELIE VAN FILIPPUS: Degenen die zeggen: 'Eerst sterft men en dan zal men opstaan' dwalen. Als men niet tijdens dit leven de opstanding ontvangt zal men niets ontvangen wanneer men sterft.
ANONIEM: Al te vaak is de moed om te sterven niets anders dan aan gebrek aan moed om te leven.
NIETZSCHE: Het voorrecht van de doden is dat ze niet meer behoeven te sterven.
H.SUSO: Heer, wat wilt gij mij leren ? Ik zal u leren te sterven en ik zal u leren te leven... Welk nut heeft het voor mij, Heer, te leren hoe lichamelijk te sterven ? Zonder twijfel leer ik dat vanzelf wanneer het zover is. Hij die zijn leren uitstelt tot op dat ogenblik zal ondervinden dat het dan te laat is.
F.JAVEK: De mens is niet geboren om te sterven, maar om het eeuwige, onsterfelijke leven te beleven.
F.JAVEK: Wat wordt, verwordt; wat is, is eeuwig.
SENECA: Wij sterven dag in, dag uit.
SENECA: Sterven is een wet, geen straf.
M. SEDAINE: Sterven betekent niets; het is eenvoudig ons laatste uur.
F. QUARLES: Wie begint te leven, begint te sterven.
HENRY DE MONTHELANT: Wij sterven wanneer er niemand meer is voor wie we willen leven.
J. MASEFIELD: De dood opent onbekende deuren. Sterven is fantastisch!
MARCUS MANILIUS: Bij de geboorte sterven we al, en ons einde hangt af van ons begin.
DOLORES IBARRURI: Het is beter rechtop te sterven dan op je knien te leven.
TOON HERMANS: Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, 't is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe. Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.
WILLIAM HAZLITT: Niemand die jong is gelooft dat hij ooit zal sterven.
DAG HAMMARSKJLD: Ook als het sterven dan een sociale functie moet zijn, geef me dan de genade om er stil tussenuit te gaan, op mijn tenen, zonder te storen.
BENJAMIN FRANKLIN: Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten.
DANIEL DEFOE: Ook de beste mensen kunnen hun lot niet opschorten: de goeden sterven vroeg en de slechten sterven laat.
CLARENCE DARROW: Ik heb nooit iemand willen zien sterven, maar er zijn een paar overlijdensberichten die ik met genoegen gelezen heb.
LOUIS DE BOURBON: Sterven is wisseling; sterven is overgaan van schijn in de andere schijn langs altijd eendere baan.
BELCAMPO: Sterven zonder nageslacht is al een dubbel sterven, maar een wereld achterlaten waarin je taal wordt uitgeroeid is het bitterste van alles.
MARCUS AURELIUS: Sterven is k een levensverrichting.
JEAN ANOUILH: Sterven is niets. Begin dus met leven. Het is niet zo gek en het duurt langer.
TOINE LACET: Wanneer wij het sterven, de stervenden meer zouden toelaten in het leven, dan zouden zij ons bestaan verrijken. Zij zijn degenen die ons voorgaan. Het is een voorrecht om samen met een stervende te gaan tot aan de poort om de ervaring van het sterven te kunnen delen. Als je op die manier in je angst durft te gaan zul je ontdekken dat een schrikwekkende angst verandert in een liefdevolle bondgenoot.
DJELADEDDIN RUMI (PERZISCH MYSTICUS): Ik stierf in een steen en werd een plant, ik stierf als plant en werd een dier. Ik stierf als dier: toen werd ik mens. Waarom zou ik de dood vrezen? Ben ik minder of slechter geworden wanneer ik stierf? Eenmaal zal ik ook als mens sterven en ik zal een wezen van licht worden, een droomengel. Maar mijn weg gaat altijd verder. Alles behalve God moet noodwendig veranderen. Ik zal worden wat niemand gezien of gehoord heeft, ik zal een ster zijn verheven boven alle sterren en ik zal stralen boven geboorte en dood.
HERAKLEITOS: Onsterfelijken zijn sterfelijk, sterfelijken onsterfelijk; zij leven elkaars dood en sterven elkaars leven.
TREFWOORD < STERVEN>