LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   STILTE           TREFWOORD < STILTE>

CITATEN 

ANONIEM: Kon ik af en toe de stilte maar wat harder zetten...
DEEPAK CHOPRA: Waar je ook gaat, neem je eigen stilte met je mee.
GANDHI: Op het ogenblik dat ik de stille stem van binnen onderdruk, houd ik op nuttig te zijn.
PAUL VAN DEN BERGH: Veel gepraat komt voort uit angst voor stilte, terwijl juist de stilte de inspiratiebron zou moeten zijn van al ons denken, spreken en handelen.
ANONIEM: Zoals er een spreken is dat stil maakt, zo is er een stilte die spreekt.
ANONIEM: In de stilte zie je jezelf en wie niet stil kan zitten ziet zichzelf gewoon niet staan.
ANONIEM: Er zijn vele geluiden. Er is maar n stilte.
ANONIEM: De stilte is nog steeds een prachtige taal die weinig mensen kennen.
ANONIEM: Stilte is het enige dat niet verkeerd kan worden geciteerd.
CHARLES DE GAULLE: Stilte is het ultieme machtswapen.
DALAI LAMA: Bedenk dat stilte soms het beste antwoord is.
KORAN: De stilte is de broer van het genot.
L.ALENE: Stil zijn is luchtledig gillen.
CONFUCIUS: De stilte is een vriend die je nooit verraadt.
J.GRESHOFF: De stilte is niet het niets, doch het alles.
ARABISCH SPREEKWOORD: Als wat je te zeggen hebt niet mooier is dan de stilte, zwijg dan.
ALDOUS HUXLEY: Na de stilte komt muziek het dichtst bij het verwoorden van het onuitsprekelijke.
CONFUCIUS: In de stilte van je eigen innerlijk wordt je duidelijk wat waar is.
LAO TSE: De grootste openbaring is de stilte.
DAG HAMMARSKJLD: Aldoor vragende zal ik aankomen daar waar het leven wegklinkt, een klare zuivere toon in de stilte.

HERMAN DE CONINCK: Stilte is het verschil tussen niks zeggen, en alles al gezegd hebben. Tussen gewone stilte, en de stilte na de laatste regel van een gedicht over de stilte.

J. GRESHOFF: De stilte is een harmonie waarin de geluiden zonder verloren te gaan elkaar volledig opheffen.

FREEK DE JONGE:

Hoe diep je ook
In het bos gaat
Je hoort een vliegtuig of een trein
Dan weet je ook
Wat het betekent
Dat het nooit meer stil zal zijn

Stilte die je al verbreekt
Door er iets van te zeggen

KADE BRUIN: Stilte om je heen is alleen maar zo vredig met zijn beiden. Alleen is het doods.
JAN WIT: Stilte is beter dan alle liederen die een dichter bedenkt. Maar als hij geen lied meer weet zoekt hij vergeefs naar stilte.
A. DE VIGNY: Alleen de stilte is groots; al het andere is maar slap gedoe.
F. DE SWERT: Het is beter de stilte met zijn tween te beleven.
IRAN SJAHR: Zoek uw toevlucht in innerlijke stilte, maak uw gedachten los van de buitenwereld, dan zult ge merken hoe God de stralen van Zijn liefde en goedheid over u en het heelal uitstort.
BERT SCHIERBEEK: Stilte: een gat in het geluid.
BORIS PASTERNAK: Stilte, jij bent het mooiste wat ik ooit heb gehoord.
PASCAL: De eeuwige stilte van die onmetelijke ruimte jaagt mij schrik aan.
GUIDO GEZELLE:

Min de stilte in uw wezen;
Min de stilte die bezielt;
Zij die alle stilte vrezen;
Hebben nooit een hart gelezen;
Hebben nooit geknield.

WILLEM VAN ST. THIERRY: In de volstrekte stilte en eenzaamheid wordt de mens op aangrijpende manier verbonden met God, de enig nog aanwezige. 'Nooit ben ik minder alleen dan wanneer ik alleen ben'.
ISAAC VAN NINIVE: Heb de stilte lief boven alle dingen: zij zal je een vrucht aandragen die in woorden onmogelijk beschreven kan worden. In het begin zijn wij het, die onszelf dwingen te zwijgen. Maar vervolgens groeit er uit ons zwijgen iets dat ons tot het zwijgen aantrekt. Dat God je het gevoel mag schenken van dat iets, dat uit de stilte geboren wordt!

KHALIL GIBRAN: Ofschoon we voortdurend worden overspoeld door een golf van woorden, is onze diepte voor immer stil.

ANNICK VAN DAMME: In het begin was er slechts duisternis en leegte. De kosmos was slechts een eindeloos niets. Geen licht, geen beweging, geen leven, geen geluid. In haar leegte stuitte de duisternis op zichzelf. Het werd zich bewust van de leegte, de stilte. Kun je je deze stilte voorstellen, de stilte van het niets? Kun je zo stil worden dat je het hoort? Kun je naar de stilte in jezelf luisteren? Adem diep en langzaam, zodat je adem in stilte je longen vult. Voel hoe de binnenstromende lucht je keel ruimer maakt. Voel de energie naar binnen stromen. Luister naar deze energie, naar het niets.
Voel deze kern van stilte in je. Adem terug langzaam uit. Ook de kosmos ervaarde die energie. De energie werd vibratie. Het was de vibratie van een geluid waaruit alle andere geluiden werden geboren. Het heelal werd vervuld met geluid. Het geluid werd n en vermenigvuldigde zich. Het geluid werd alomtegenwoordig.
In je ademhaling, in je hart, in de wind, in de bomen en in de lucht. Het leeft in je eigen geest en in het ritme van al je gedachten.

W. MASSA: Zich tot zwijgen brengen. Hierin komt tot uitdrukking, dat het zwijgen er reeds is. Ik breng mij tot het zwijgen, zoals men een kind naar het bad draagt en behoedzaam erin laat glijden. Het bad wacht op het kind. Zo wacht ook het zwijgen in de grond van ons wezen op ons. De stilte wacht op ons. Het is geen grafstilte. Zo'n stilte ontstaat, wanneer wij onszelf met geweld tot zwijgen brengen. De stilte, die op ons wacht, is een levende stilte, in welke het leven ademt. Het is een stilte gelijk die in een kinderkamer, wanneer het kind rustig slaapt. Een levende stilte. We lopen op onze teenspitsen naar binnen, om die stilte niet te verstoren.

ANTHONY DE MELLO: "Elk woord, elk beeld dat men gebruikt voor God is eerder een verdraaiing dan een beschrijving." "Hoe moet men dan over God spreken?" "Met Stilte." "Waarom gebruikt u dan woorden?" De Meester begon hartelijk te lachen. Hij zei: "Wanneer ik praat, mijn beste, luister dan niet naar de woorden. Luister naar de Stilte.
TREFWOORD < STILTE>