LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

    TIJD         TREFWOORD < TIJD>

CITATEN 

DEEPAK CHOPRA: Mijn lichaam is een beleving die ik heb in tijd en ruimte. Het heeft een plaats in de ruimte  en het bestaat in de tijd. Het heeft een begin, een midden en een eind.
STANISLAW JERZY LEC: Ga met uw tijd mee maar kom van tijd tot tijd terug.
W.F.HERMANS: Tijd vormt de basis van elke relatie.
WITTGENSTEIN: Wie zijn tijd alleen maar vooruit is, wordt eens door haar ingehaald.
SERTILLANGES: Geen tijd voor bezinning hebben is geen tijd hebben om te kijken waar we heen gaan omdat we het te druk hebben met er te komen.
SHAKESPEARE: De tijd van leven is kort: die korte tijd laag bij de gronds doorbrengen zou te lang zijn.
SCHIPPERS: Het leven is enkel een kwestie van tijd.
PIERRE REVERDY: Ik heb zoveel tijd nodig om niets te doen, dat er niet genoeg meer overblijft om te werken.
RABELAIS: Alles komt op tijd voor hem die wachten kan.
ERIC DE PREESTER: De tijd heelt alle wonden, maar de littekens blijven.
PIRSIG: Als je de hele tijd blijft vragen wat alles is, krijg je nooit de tijd om het te weten.
LEON LUBSE: Tijd? Tijd is geld. Geld willen ze niet uitgeven. Dus is er geen tijd.
LICHTENBERG: Mensen die nooit de tijd hebben doen het minst.
LUDWIG FULDA: Als tijd geld is, dan leeft iedereen boven zijn stand.
THOMAS S.ELLIOT: Slechts door de tijd wordt de tijd overwonnen.
V.CHERBULIR: Er is een tijd waarin het leven ons draagt; er is ook een tijd waarin wij op onze beurt het leven dragen.
JOHNNY CASH: Als je geen tijd meer hebt voor jezelf en nooit meer uit vissen kunt gaan, dan heb je succes.
JEAN DE BOISSON: Er wordt meer tijd verknoeid met werken dan met nietsdoen.
BELCAMPO: Het enige dat wij absoluut zeker weten is dat wij hier op aarde een tijd moeten doorbrengen. Welnu die tijd moeten wij zo goed mogelijk zien te bedsteden.
FRANCIS BACON: De juiste tijd kiezen is tijd besparen.
MARCUS AURELIUS: Tijd is een rivier, een niet te stuiten stroming van al het geschapene. Het ene is niet eerder zichtbaar dan op het moment dat het snel voorbij wordt gesleurd en het andere komt eraan drijven om op zijn beurt weer te worden weggeveegd.
W.AUDEN: Laat de tijd je niet voor de gek houden: je kunt haar nooit de baas worden.
ATTILIO ANTONIO: Vlug vliegt de tijd, maar nog vlugger vliegt de dood - voor de tijd bestond de dood en na de tijd zal de dood nog bestaan.
ANONIEM: Tijd doden is doodzonde, tijd beleven is belevenis.
ANONIEM: Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
ANONIEM: Tijd is een raar iets: niemand hééft het, maar iedereen kan het maken.
ANONIEM: Overal zijn klokken, maar nergens is tijd.
ANONIEM: Ook zij die nooit tijd hadden zijn dood.
JOODS SPREEKWOORD: Wie geen slechte tijden kan verdragen, zal geen goede tijden beleven.
ANONIEM: Wie vindt dat hij geen tijd heeft voor lichaamsbeweging, zal vroeg of laat tijd moeten hebben voor ziekte.
ANONIEM: Door de tijd genomen wordt er maar weinig tijd genomen.
ANONIEM: De tijd is een middel waarmee de natuur voorkomt dat alles tegelijk gebeurt.
DANIËL: De tijd zet helden op een voetstuk, maar onttroont beroemdheden.
ANONIEM: Als je nou niet de tijd hebt om dingen in 1 keer goed te doen.... waar haal je dan de tijd vandaan om het te herstellen.
GODFRIED BOMANS: Ook deze tijd zal ooit de goede oude tijd worden.
CEES BUDDINGH: De goede oude tijd is de tijd dat het onze voorouders zo slecht ging.
RASPAIL: De tijd gaat voorbij zeggen we, maar we vergissen ons. De tijd blijft en wij zijn het, die voorbij gaan.
ECKHART: Tijd is wat het licht er van weerhoudt ons te bereiken.
ANONIEM: Er bestaat een natuurlijke neiging om de tijd door te brengen met mensen die net zo denken als wijzelf.
KATHA UPANISHAD: Nooit was de geest geboren; nooit zal hij ophouden te zijn; nooit was er een tijd dat zij niet was. Begin en einde zijn een droom; onsterfelijk zonder begin, onveranderlijk, bestaat de altijd. Dood kan haar niet raken, dood raakt slechts haar huis.
BOEHME: Wie het leven anders neemt dan de eeuwigheid is een dwaas. Waar is de grens tussen tijd en eeuwigheid? Alleen dwazen zien haar. Daarom moet men leven als was er begin noch einde, met alleen dat ene belangrijke voor ogen: te zaaien omwille van de oogst.
RALPH WALDO EMERSON: Mensen klagen vaak over een gebrek aan tijd, terwijl het in feite gaat over een gebrek aan een doel. Wat voor ons ligt of wat achter ons ligt verdwijnt in het niets vergeleken met wat in ons ligt.
F.JAVEK: De tijd is verkeren in het niet beseffen van het tijdloze.
F.JAVEK: De tijd laat alles los wat tot de tijd behoort. Alles wat tot de tijd behoort is onwerkelijk. Ook de tijd zelf is onwerkelijk en gaat voorbij.
F.JAVEK: Het 'NU' is tijdloze tijd.
F.JAVEK: De menselijke geboorte is een voltrekking vanuit het eeuwige in de tijd. De weder-geboorte van de mens is een voltrekking vanuit de tijd in het eeuwige. Wordt de tijd door het tijdloze aangedaan, dan behoort zelfs de tijd tot het verleden.
LOHBERGER: Tijd is ééndimensionale eeuwigheid.
H.G.WELLS: De tijd, als een immer vliedende stroom, draagt al haar zonen voort, zij geraken in vergetelheid gelijk een droom sterft zodra de ochtend gloort.
ANONIEM: Twintig miljard jaar geleden was er niets. Niets is; niet iets. Er was geen licht en geen donker. Er was geen materie, geen energie, geen temperatuur. Er bestond geen ruimte. Er bestond geen tijd. Er bestond niets.
Behalve: Er bestond een wil. Het was niet zo, dat deze wil een bepaalde ruimte in beslag nam, want in het niets is geen ruimte. Evenmin was het zo, dat deze wil gedurende een bepaalde tijd bestond, want in het niets is geen tijd. Tussen de vijftien en de twintig miljard jaar geleden barstte deze wil uit als een kracht, als energie. Daar waar zij ging ontstond ruimte; daar waar zij brandde ontstond licht; daar waar zij licht gaf ontstond tijd. Uit het niets maakte zij het iets. Daar waar het iets zich samenbalde ontstond materie; uit de materie ontstonden de miljoenen sterrenstelsels die sindsdien voortgejaagd worden op de kracht van de oeruitbarsting, verder van de oerkern af - en die, al verder gaande, de wereld maken, het heelal. Buiten de grenzen van hun voortgang bestaat nog steeds; niet iets - niets.
ANONIEM: Tijd is geleidelijke dood.
CHUANG-TSE: Voordat hemel en aarde waren, was Tao. Het heeft bestaan zonder verandering in alle tijd. Spirituele wezens ontleenden hun spiritualiteit daaraan, terwijl het Universum werd tot wat wij nu kunnen zien. Voor Tao is het zenit niet hoog en het hoogste punt niet laag; geen enkel punt in de tijd is lang geleden, noch is het oud geworden door het verglijden van de tijden.
THOM YORKE: Ik leef niet, ik dood slechts de tijd.
TREFWOORD < TIJD>