LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   TRADITIE           TREFWOORD < TRADITIE>

CITATEN 

BOEDDHA: Aanvaard niet wat ge uit de tweede hand hoort, aanvaard niet de traditie, aanvaard niet een uitspraak alleen omdat die te lezen is in een boek, noch omdat die overeenstemt met uw overtuiging, noch omdat uw leraar het zegt. Wees uw eigen lamp.
W.MAUGHAM: Traditie is een gids en geen cipier.
G.VAN DER LEEUW: De traditie, dat is de gestolde ervaring der geslachten.
E.KISHON: Traditie is het systeem dat kinderen wil belemmeren hun ouders te overtreffen.
J.EIJKELBOOM: De meest conservatieve mensen hebben totaal geen gevoel voor traditie.

NIETZSCHE: Zedelijkheid is niets anders (dus met name: niet meer!) dan gehoorzaamheid jegens zeden, van welke aard deze ook mogen zijn;  zeden echter zijn de traditionele wijze van handelen en waarderen. In zaken, waarin geen traditie de scepter zwaait, bestaat geen zedelijkheid; en hoe minder het leven door traditie bepaald wordt, des te kleiner wordt de kring der zedelijkheid.

ANONIEM: Een traditie is slechts een vooruitgang die geslaagd is.
MOOLENAAR: Je eert een traditie niet door haar klakkeloos te continueren, alsof het daarin om eeuwige waarheden zou gaan. Dat is een miskenning van het menselijk en dus voorlopige karakter van alles wat er te vinden is in onze gezamenlijke, menselijke cultuur. Een traditie is niet een gegeven waar je je kritiekloos aan hebt aan te passen, alsof het om een voldongen feit zou gaan. Je kunt een traditie beter zien als een opgave die jou wordt aangereikt en waar jij dus zelf mee aan de slag moet, zo schrijft de filosoof .
HANS DENK: CeremoniŽn zijn op zichzelf geen zonde, maar wie mocht menen tot werkelijk leven te kunnen komen door de doop, of door het tot zich nemen van brood, leeft nog steeds in het bijgeloof.
ANONIEM: Tradities zijn collectieve pogingen om te voorkomen dat er iets onverwachts gebeurt.
MARCEL MESSING:
Als alle schuilhoeken
van het bewustzijn zijn verkend
alle vluchtwegen zijn doorlopen
alle wijsheidsboeken zijn gelezen
geen enkel boek meer bevredigen kan
als alle tempels zijn bezocht
alle riten en ceremonies zijn beleefd,
kan de laatste projectie
- God -
worden ingetrokken
en het bestaan
in alle naaktheid worden geschouwd
zoals het altijd is geweest.
De doden zullen opstaan in jezelf.
In jezelf zullen alle heilanden vervluchtigen
wordt het einde der tijden voltooid
alle begin weggevaagd
stervend in het eigen einde
en de lange verhalen tussen begin en einde
door traditie en geloof in stand gehouden
zullen verpulveren tot stof.
TREFWOORD < TRADITIE>