LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   VERLANGEN           TREFWOORD < VERLANGEN>

CITATEN 

SHUNRYU SUZUKI: Als wij werkelijk uit de grond van ons hart verlangen om onze egocentrische ideeŽn kwijt te raken, dan moeten we oefenen. Deze inspanning stilt je diepste verlangen.
ECKHART: Zolang men de dingen begeert, bezit men deze niet; als men ze bezit, heeft men ze lief, maar de begeerte vergaat.
ANONIEM: In werkelijkheid heb IK geen verlangen, want IK BEN alle dingen.

ANONIEM: Door de zelfzuchtige verlangens creŽert de mens zelf al zijn moeilijkheden en brengt al zijn leed over zichzelf.

BHAGAVAD GITA: Zoals de oceaan onveranderlijk blijft, ook al vloeien aan alle kanten de wateren erin samen, zo vindt ook de mens in wie alle wensen binnengaan vrede, maar niet degene die verlangens koestert.

MARC DIK: De schoonheid van een verlangen is dat het aan zichzelf genoeg kan hebben.
F.BATTEN: Verlangen is een goed verdriet.
GOETHE: Alleen wie het verlangen kent weet wat ik lijd.
MAXIM GORKI: We verlangen altijd naar visioenen van schoonheid, we dromen altijd van onbekende werelden.
INAYAT KHAN: Het verlangen van de ziel is de wens van God.

CYRILL SCOTT: Nu is het zo, dat men enkel van een lager verlangen kan afkomen als het vervangen wordt door een hoger verlangen, want het hoger verlangen zorgt in werkelijkheid voor meer geluk dan het lager.

CYRILL SCOTT: Gewoonlijk voert men oorlog tegen de vervulling van de begeerte in plaats van tegen de begeerte zelf.

CYRILL SCOTT: Verlangens verliezen hun betekenis voor wie belang stelt in boeiender dingen.
M.JOUHANDEAU: Er komt een dag waarop je maar ťťn ding mist, niet het voorwerp van je verlangen, maar het verlangen zelf.
HENREY KISSINGER: Geen verlangen werd ooit helemaal vervult.
KRISHNAMURTI: Verlangen naar de toekomst wijst op de wens het heden te vermijden.
SWAMI RAMDAS: Wereldse verlangens maken plaats voor verlangen naar bevrijding.
MULTATULI: Verlangen is als een rivier, die steeds dezelfde naam behoudt, maar waarin het water voortdurend verandert.
CONNIE PALMEN: Het verlangen heeft de neiging iets over te slaan en dan wordt het een droom.
VOLTAIRE: We kunnen niet verlangen naar wat we niet kennen.
EPICURUS: Hetgeen men heeft, moet men niet bederven door verlangen naar wat men mist, maar bedenken, dat ook het verkregene tot onze wensen behoorde.
BOEDDHA: Zoals de akker bedorven wordt door onkruid, zo de mens door zijn begeerten.
RIANE MALFAIT: Waar angst en verlangen elkaar raken, is er contact.
ANONIEM: Het verlangen van Liefde is geven, het verlangen van lust is krijgen.
ALBERT EINSTEIN: Een leven dat hoofdzakelijk gericht is op het vervullen van persoonlijke verlangens, leidt vroeg of laat altijd tot bittere ontgoocheling.
T.KEMPIS: Verlaat alles en gij zult alles vinden, laat varen alle begeerte, en gij zult rust vinden.
KATHA UPANISHAD: Wanneer de begeerten van het hart ten einde zijn, wordt de mens, hoewel nog in het lichaam, verenigd met het Zelf. Sterfelijk wordt hij onsterfelijk.
BHAGAVAD GITA: Wat is het toch dat de mens doet zondigen, wat hij toch eigenlijk niet wil... De Opperheer zei: 'Het zijn begeerte en afkeer, die voortkomen uit allesverterende  en vernietigende passie, dat is het grote kwaad in de wereld. Zo wordt de wijsheid versluierd door het onverzadigbare vuur van begeerte, dat zijn voortdurende vijand is'.
ALEXANDER SMIT: Er zijn slechts twee problemen; of er is iets wat je niet wilt, of je wilt iets wat er niet is.
H.P.BLAVATSKY: Hij die al zijn begeerten heeft afgelegd, die vrij van gehechtheid leeft en die vrij is van egoÔsme, die is gezegend.
RAMAKRISHNA: Zolang zelfzucht bestaat, is noch het hoogste Weten, noch Verlossing mogelijk en is er geen stilstand in geboren worden en sterven.
RAMAKRISHNA: Geen mens kan het Koninkrijk der Hemelen binnengaan, als er nog een schijntje begeerte in hem is; zoals een draad nooit het oog van een naald zal doorgaan, als er een klein vezeltje aan het eind is.
ARISTOTELES: Ik noem hem dapper die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf.
AVADHUTA GITA: De wijze is iemand van wie de intelligentie niet verstoord wordt door de begeerte. Hij is zachtaardig, puur en evenwichtig. Hij is gelijkmoedig, gestadig, vredig en bestendig. Hij gaat onverstoorbaar voort.
TREFWOORD < VERLANGEN>