LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   VERLEDEN           TREFWOORD < VERLEDEN>

CITATEN 

JACQUES C.BLOEM: In het verleden, in de toekomst leven is verkeerd. Goed, maar wat, als het heden altijd onbewoonbaar is gebleken ?

ANONIEM: Naar de mate waarin je je vastklampt aan de dingen van het verleden, leef je nog in dat verleden en kun je niets van doen hebben met Mij, Die woont in het altijd aanwezige NU, het eeuwige.
ANONIEM: Je kunt het verleden zo stijf tegen je aandrukken dat je armen te vol zijn om het heden te omvatten.
ROBBERT GODDARD: Het verleden is een kamer waarvan je pas beseft dat je eruit bent, als je de deur achter je dicht hoort slaan.
TONIA VAN DER WAL: Als het heden beter is dan het verleden. Werk dan aan het heden en niet aan het verleden. Als het verleden beter was dan het heden. Droom dan van het verleden, maar leef in het heden.
SCHOPENHAUER: Wie in de wirwar van zaken en pleziertjes maar raak leeft zonder ooit nog bij het verleden stil te staan, die raakt zijn heldere bedachtzaamheid kwijt.  
ANONIEM: Je kunt het verleden zo stijf tegen je aandrukken dat je armen te vol zijn om het heden te omvatten.
ANONIEM: Elke minuut dat je je drukt maakt om je verleden, gaat af van je toekomst.
MICHEL CIBENKO: Als we ons blindstaren op het verleden, lopen we het risico te worden ingehaald door de toekomst.
PHIL MCGRAW: Je moet weglopen uit je eigen verleden, het is geen verleden tot je het achter je hebt gelaten.

ACIM: Alle helingsprocessen gaan over je bevrijden van het verleden.

ROEMI: Verleden en toekomst versluieren God voor ons gezicht.
ANONIEM: Elke minuut dat je je drukt maakt om je verleden, gaat af van je toekomst.
DEAN KOONTZ: Het verleden is de speen die hen voedt die te zwak zijn de toekomst onder ogen te zien.
E.DICKINSON: Het verleden is geen pakje dat men weg kan leggen.
BULWER: Er is geen verleden, zolang boeken zullen leven.
BERGMAN: Terug naar het verleden, een verjongingskuur waarin het heden geen toekomst ziet.
L.BALL: Het verleden moet een springplank zijn, geen hangmat.
L.ARAGON: Ik heb het verleden opnieuw verzonnen om de schoonheid van de toekomst te zien.
MARC ANDRIES: Verleden heb je, toekomst moet je maken.
ALAIN: Verleden en toekomst bestaan slechts voorzover wij eraan denken.
T.ADORNO: Het jongste verleden maakt steeds meer de indruk alsof het door catastrofen is vernietigd.

HENRY BATAILLE: Het verleden is niet achter ons, zoals men denkt, maar voor ons. De schaduw van wat was, werpt zich voor ons: wat dood is, bestaat nog en gaat voor ons uit.

LENIN: Het verleden is het deeg dat gekneed wordt voor het brood dat vandaag op tafel komt.
KEN WILBER: Ik ken alleen herinneringen van het verleden en die herinneringen bestaan alleen als huidige ervaringen. Daar komt nog bij dat toen dat wat we het verleden noemen echt gebeurde, het een huidige gebeurtenis was. Op geen enkel tijdstip kan ik me daarom ooit direct bewust zijn van een echt verleden. Op dezelfde manier kan ik nooit de toekomst kennen, ik ken alleen verwachtingen en vooruitzichten - die niettemin zelf ook deel zijn van de huidige ervaring. Verwachtingen zijn net zoals herinneringen een huidig feit. Als je inziet dat het verleden als herinnering en de toekomst als verwachting beide actuele gegevens zijn, is dat hetzelfde als in te zien dat alle tijd nu is. Vanuit dit inzicht worden de uitspraken van de mystici over tijd en eeuwigheid veel duidelijker. 
TREFWOORD < VERLEDEN>