LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

 
   VERLICHTING           TREFWOORD < VERLICHTING>

CITATEN 

JI KWANG DAE POEP SA NIM: Ieder van jullie is in feite al verlicht; je herontdekt gewoon verlichting, dat is alles. Niemand is iets bijzonders in deze wereld. Veel mensen zeggen: “O nee, ik niet. Ik ben niet verlicht”. Iedereen is zo onzeker in deze wereld: “Kan ik dat wel? Nee, dat kan ik niet.”

KANT: Verlichting is de bevrijding van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te danken heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van het verstand te bedienen zonder de leiding van een ander.
ANONIEM: Eens zal het “grote ontwaken” komen, waarbij je inziet dat alle woorden slechts symbolen zijn van één idee, dat alle ideeën ‑ van welke aard ook ‑ slechts fasen zijn van één plan.
LAO TSE: Wie de mensen kent heeft verstand; wie zichzelf kent, is verlicht.
HUI NENG: Indien ze niet tot verlichting kwamen, verschillen Boeddha's niet van gewone stervelingen, maar wanneer verlichting plaats grijpt, dan veranderen gewone stervelingen plotseling in Boeddha's.
BOEHME: Zoals de uiterlijke mens de uiterlijke wereld ziet, zo ziet de wedergeboren mens de goddelijke wereld waarin hij woont.
C.G.JUNG: Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis.
ZEN SPREEKWOORD: Vóór de verlichting: hout hakken, water dragen. Na de verlichting: hout hakken, water dragen.
BOEDDHA: Gezegend is de mens die verlichting heeft gevonden. Die mens overwint, ook wanneer hij gewond is. Die mens is glorievol en gelukkig, ook wanneer hij lijdt. Hij is sterk, ook al bezwijkt hij onder de last van zijn werk. Hij is onsterfelijk, ook al zal hij sterven. De essentie van zijn wezen is reinheid en goedheid. Gezegend is hij die de heilige staat van Boeddhaschap heeft bereikt, want hij is geschikt om de redding van zijn medeschepselen te bewerken. De waarheid heeft haar tent in hem opgeslagen. Volmaakte wijsheid verlicht zijn inzicht, en gerechtigheid bezielt het doel van al zijn handelen.
F.JAVAK: De in het 'NU' ontwaakte mens is de mens die zich volmaakt weet.
TONY PARSONS: Verlichting is onze natuurlijke en alledaagse manier van zijn. Als je het vergelijkt met het gevoel van afgescheidenheid is ontwaken iets heel bijzonders. Het gevoel van vervreemding is opeens verdwenen. Er is niet opeens iets drastisch veranderd in je leven behalve dat je alles op een andere manier waarneemt.

HANS LAURENTIUS: Verlichting? Wees maar gewoon totaal aanwezig in alles. Doe alles met totale presentie en gevoeligheid, dan toont het leven je vanzelf de volheid die je bent.

SWEDENBORG: De mens bereikt verlichting wanneer hij in de liefde van de waarheid is ter wille van de waarheid en niet ter wille van hemzelf en de wereld.
SWEDENBORG: We verkrijgen verlichting wanneer we waarheid liefhebben omdat het waarheid is, en niet ter wille van de eigen status of wereldlijk gewin.
SWEDENBORG: De innerlijke weg is door de wil in het verstand, de uiterlijke weg is door het gehoor in het verstand.
SWEDENBORG: Geloof wordt dat de mens meer verlicht én wijs zou kunnen worden als hij onmiddellijke openbaring had door gesprekken met geesten en met engelen, maar het tegendeel is het geval, want de verlichting door het Woord vindt plaats door een innerlijke weg, terwijl de verlichting door onmiddellijke openbaring geschiedt door een uiterlijke weg. De innerlijke weg is door de wil in het verstand, de uiterlijke weg is door het gehoor in het verstand.
TREFWOORD < VERLICHTING>