LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   VERSTAND          TREFWOORD < VERSTAND>

CITATEN 

HUANG PO: De mensen zijn bang om hun verstand te verliezen, zij denken dat ze in de Leegte zullen vallen en dat niets hun val zou kunnen stoppen. Zij weten niet dat de Leegte niet werkelijk leeg is maar in feite het rijk is van de ware Dharma [de Wet].
GURDJIEFF: Het verstand is het vermogen om na te denken. Het werkelijke verstandelijke proces is overdenking (reflectie). Het onderwerp moet veelomvattend zijn, ware feiten zoals de organisatie van het universum, etc. Het verstandelijk proces heeft als doel deze overdenkingen te groeperen in grote gehelen. Maar we kunnen ons zelfs nog geen seconde het gehele bewijs van wat dan ook voor de geest halen.
JEAN PAUL: Dat het verstand pas met de jaren komt ziet men niet eerder in dan wanneer het verstand en de jaren daar zijn.
DESCARTES: Gezond verstand is het beste verdeeld in de wereld, want iedereen vindt dat hij er rijk van voorzien is.
JIDDISCH SPREEKWOORD: Velen klagen over hun uiterlijk, maar niemand over zijn verstand. 
ARISTOTELES:  Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest.
EPICURUS: Het hoogste goed is praktisch verstand. Daarom is praktisch verstand zelfs waardevoller dan de filosofie. Uit dit verstand vloeien de andere deugden van nature voort, en het leert ons dat het niet mogelijk is om aangenaam te leven zonder verstandig en goed en rechtvaardig te leven, en evenmin om verstandig en goed en rechtvaardig te leven zonder aangenaam te leven. De deugden horen immers van nature bij het aangename leven en het aangename leven is met de deugden onlosmakelijk verbonden.
OTTO WEISS: Geen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij immers minder verstand dan mensen.
SCHOTS GEZEGDE: Met weinig verstand gaat er veel langs je heen.
JOUBERT: Het verstand kan ons waarschuwen wat wij moeten vermijden, het hart alleen ons zeggen wat wij moeten doen.
SCHOPENHAUER: Velen verliezen hun verstand nooit, omdat ze het niet hebben.
ANONIEM: Er is veel verstand voor nodig om sommige dingen onbegrijpelijk te vinden.
ANONIEM: Niets is zo eerlijk verdeeld als het verstand. Iedereen denkt er genoeg van te hebben.
ANONIEM: Verstandige mensen spreken uit ervaring. Nog verstandiger mensen spreken uit ervaring niet.
ALBERT EINSTEIN: Gezond verstand is de collectie vooroordelen die je verzameld hebt voordat je achttien was.
C.BUDDINGH: Men kan de mensen verdelen in twee groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen en zij die zich door hun verstand laten misleiden.
LAO TSE: Wie de mensen kent heeft verstand, wie zichzelf kent is verlicht.
F.JAVEK: Het verstand vereenzelvigt zich met schaduwbegrippen, waarvan het zelf de schaduwwerper is.
F.JAVEK: Alleen verstand kan knap zijn. Verstaan heeft  met knapheid niets te maken.
ARISTOTELES: Er is niets in het verstand, dat niet eerst in de zinnen is geweest.
F.JAVEK: Wie meent dat hij aangewezen is op zijn verstandelijk inzicht, is zich een weerstand voor de evolutie in zijn bewustzijn.
F.JAVEK: Wijsheid heeft met intellect niets van doen. Verstand, hoe ontwikkeld ook, kent geen wijsheid.
F.JAVEK: Door teveel te vertrouwen op zijn verstand, is de mens in de hel beland.
J.JOUBERT: Het verstand waarschuwt ons wat we moeten vermijden. Het hart zegt ons wat wij moeten doen.
BOEHME: Verstand zonder wijsheid leidt tot verderf.
ERNST MARCUS: Hart en verstand zijn buren: ze groeten elkaar en ze brengen elkaar beleefdheidsbezoeken, maar vrienden worden het nooit.
L.TOLST: De mens heeft zijn verstand gekregen om zich te bevrijden van wat zijn zielenrust verstoort.
F.ROCHEFOUCAULD: Het verstand helpt ons soms dapper bij het begaan van dwaasheden.
OVIDIUS: Het verstand komt met de jaren.
KAMAGURKA: Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren.
HUXLEY: Er bestaat 3 soorten verstand: het menselijk verstand, het dierlijk verstand en het militaire verstand.
ANONIEM: Verstand is de rente van onze intu´tie.
J.DE HAAN: Niets is onverstandiger dan een leven van louter verstand.
COLERIDGE: Gezond verstand in een ongewone mate is wat de wereld wijsheid noemt.
BOEHME: Verstand zonder wijsheid leidt tot verderf.
ANONIEM: Het verstand kan wel het hart nabootsen, maar het hart niet het verstand.
TREFWOORD < VERSTAND>