LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   VREUGDE           TREFWOORD < VREUGDE>

CITATEN 

CONFUCIUS: En moment van vreugde verdrijft honderd zorgen.
ANONIEM: De vreugde van de laagste prijs duurt maar even. De ergernis van de laagste kwaliteit is blijvend.
KAHLIL GIBRAN: Je vreugde zijn je ontmaskerde zorgen.
BOEDDHA: Laten we leven in vreugde, in liefde, temidden van hen die haten! Laten we in vreugde leven temidden van hen die vechten. Laten we in vreugde leven, al hebben we niets!
WILLIAM BLAKE: Het weefsel van vreugde en leed is de stof waarmee de goddelijke ziel zich kleedt.
HUGO VAN ST. VICTOR: Ik ben veranderd, ik ben ondergedompeld in een gevoel van onuitsprekelijke vrede, mijn geest is vol vreugde. Is dit dan mijn Geliefde?
BOEHME: Vreugde is het meest goddelijke dat de mens mogelijk is.
GERARD BODIFEE: Het voornaamste product van de aandacht voor de wereld is de vreugde over de wereld.
ANONIEM: Vreugde is de grote schoonmaak van het hart.
TAGORE: Ik sliep en droomde dat het leven vreugde was; ik ontwaakte en zag dat het leven plicht was; ik handelde en zie: de plicht was vreugde.
MYSTIEKE ERVARING VAN BLAISE PASCAL: Vanaf half elf in de avond tot een half uur na middernacht. Vuur. God van Abraham, God van Izaak, God van Jakob. Niet de God van de filosofen en geleerden. Absolute zekerheid: gaat de rede te boven. Vreugde. Vrede. Vergeet de wereld en alles behalve God. De wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend!  Vreugde! vreugde! vreugde! tranen van vreugde!
A.GANS: Vreugde is niet het loon van de vroomheid, zij is de vroomheid zelf.
PYTHAGORAS: Indien ge vreugde wilt vermenigvuldigen, moet ge haar delen.
TREFWOORD < VREUGDE>