LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   VRIJHEID           TREFWOORD < VRIJHEID>

CITATEN 

H.J.JORDAN: Vrijheid kan nooit ongebondenheid betekenen, slechts afwezigheid van dwang.

MARTIN LUTHER KING: Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, het is het waard om er je baan voor te verliezen, het is het waard om er voor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen, dan leven in weelde zonder zelfrespect.
LAO TSE: Vrij zijn van wensen leidt tot innerlijke rust.
NIETZSCHE: Het verlangen naar vrijheid, het instinct voor het verfijnde geluk van het vrijheidsgevoel, behoort noodzakelijk tot de slavenmoraal en het zedelijk gedrag der slaven, terwijl een kunstzinnige, geestdriftige eerbied en toewijding de noodzakelijke, vaste symptomen zijn van een aristocratische manier van denken en waarderen.
E.DEKKER-NANNE: Vrijheid is het kennen van je beperkingen.
KRISHNAMURTI: De meeste mensen met een hang naar religie, die over God en onsterfelijkheid praten, geloven fundamenteel niet in individuele vrijheid en integratie; toch bestaat religie uit het cultiveren van vrijheid in het onderzoek naar waarheid.

MONTESQUIEU: Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.

MOSHE DAYAN: Vrijheid is de zuurstof van de ziel.
SCHOPENHAUER: Geheel zichzelf zijn mag men slechts, zolang men alleen is; wie dus niet van de eenzaamheid houdt, houdt ook niet van de vrijheid, want slechts wanneer men alleen is, is men vrij. 
KRISHNAMURTI: Als iemand zegt: Ik ben vrij', dan is hij niet vrij.
KRISHNAMURTI: Vrij zijn is niet alleen het kunnen doen wat we willen, of het ontsnappen aan invloeden van buitenaf, het is het volledig begrijpen van de problematiek  van de afhankelijkheid.
KRISHNAMURTI: Vrijheid impliceert een totale verloochening van elk innerlijk psychologisch gezag!
T.KEMPIS: Nooit kunt gij een volmaakte vrijheid bezitten, zo gij u zelve niet volkomen verloochent.
RAMAKRISHNA: Wanneer zal ik vrij zijn? Zodra dit "ik" verdwenen zal zijn. "Ik" en " van mij" is onwetendheid; "Gij" en " van U" is Weten. De heilige zal zeggen: "Gij, o God, zijt de Volvoerder."
LAVATAR: De vrijheid om te bedreigen, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivel.
GUSTAV MEYRINK: Zolang de mens niet weet, dat zijn aandriften helemaal niet uit zijn "ik" komen, is hij de slaaf en de marionet van een kracht, die hij niet kent. Pas als hij zich één weet met "de vermomde" wordt hij geleid. Vrij is hij dan nog niet. Dat wordt hij pas als hij één geworden is met het "centrale ik". Ik heeft geen meervoud.
SARTRE: Vrijheid is wat wij doen met wat ons wordt aangedaan.
MOSHE DAYAN: Vrijheid is de zuurstof van de ziel.
JAN RAAPIS: Iedereen wordt in vrijheid geboren, maar sterft in slavernij. Het begin van het leven is los en natuurlijk, maar dan doet de maatschappij haar intrede. Dan komen de regels en voorschriften. Fatsoen en discipline worden, naast allerlei andere soorten trainingen, geleerd. Het losse, het natuurlijke, het spontane van het wezen gaat verloren.
FICHTE: Als de mens in een uiterste vrijheidsdaad zijn eigen vrijheid en zelfstandigheid opgeeft en verliest, wordt hem het enige ware, goddelijke Zijn deelachtig.
SARTRE: Wanneer in een mensengeest eenmaal de vrijheid is losgebroken, hebben de goden er geen vat meer op.
ROUSSEAU: De mens wordt in vrijheid geboren en is overal getekend.
ROSA LUXEMBURG: Vrijheid is vrijheid voor de ander.
KRISHNAMURTI: Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.
JANIS JOPLIN: Vrijheid is alleen maar een ander woord voor als je niets meer te verliezen hebt.
FREEK DE JONGE: Vrijheid is het verlangen van de mens om zijn doen en laten te beheersen.
KARL JASPERS: Er mag geen vrijheid zijn tot vernietiging van de vrijheid.
GOETHE: Men kan in echte vrijheid leven en toch niet ongebonden zijn.
LLOYD GEORGE: Vrijheid is geen privilege dat verleend wordt, maar een gewoonte die men zich moet aanmeten
EIRCH FRIED: Wie zegt: hier heerst vrijheid, liegt, want vrijheid heerst niet.
FOSDICK: Vrijheid is altijd gevaarlijk, maar het is het veiligste goed dat we bezitten.
COLLINGWOOD: Echte vrijheid is voorbehouden aan de man die leeft van zijn eigen werk, en in dat werk doet wat hij wil.
CHAZAL: De vrijheid om zichzelf te zijn is de hoogste vorm van rechtvaardigheid jegens de anderen.
BRUSSELMANS: Vrijheid is het kiezen van een gevangenis.
BISMARCK: De vrijheid is een luxe die niet iedereen zich kan veroorloven.
BERDJAJEV: Vrijheid is geen recht, het is een plicht.
BENET: Vrijheid is het brood en de morgen en de opgaande zon.
AUGUSTINUS: God dienen is de ware vrijheid.
KAREL APPEL: Vrijheid is een grote discipline.
TREFWOORD < VRIJHEID>