LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   WETENSCHAP           TREFWOORD < WETENSCHAP>

CITATEN 

W. DE SITTER: De vragen zijn voor de wetenschap het brood des levens, niet de antwoorden.

EINSTEIN: De meest fundamentele ideen van de wetenschap zijn in wezen eenvoudig en kunnen in de regel worden uitgedrukt in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
ABDUL'L-BAHA: De mensheid kan niet met n vleugel vliegen. Als zij tracht te vliegen met de enige vleugel der religie, komt zij terecht in de modderpoel van het bijgeloof. Als zij probeert te vliegen met alleen maar de vleugel van de wetenschap, eindigt zij in de troosteloze draaikolk van het materialisme.
H.SPENCER: Wetenschap is georganiseerde kennis.
G.LESSING: Het doel van de wetenschap is waarheid; het doel van de kunst daarentegen is plezier.
W.HERMANS: Wetenschap is de titanische poging van het menselijk intellect zich uit zijn kosmische isolement te verlossen door te begrijpen.
THOMAS FULLER: De wetenschap heeft het meeste bereikt door die boeken waarop de drukker heeft verloren.
EINSTEIN: Wetenschap zonder religie is kreupel, religie zonder wetenschap is blind.
EINSTEIN: De gehele wetenschap is niets meer dan een verfijning van het dagelijks denken.
Y.BONNEFOY: De wetenschap is de laatste strohalm voor de nostalgie.
M.BERTHELOT: De wetenschap is de weldoenster der mensheid.
C.BERNARD: De wetenschap doet onze kennis toenemen in dezelfde mate waarin ze onze trots doet afnemen.
FRANCIS BACON: Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt tot Hem terug.
TREFWOORD < WETENSCHAP>