LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   WONDER          TREFWOORD < WONDER>

CITATEN

RAYMOND HKOURY: Wonderen..........Als je gelooft, heb je ze niet nodig en als je twijfelt dan zal geen enkel wonder ooit genoeg zijn.
PYTHAGORAS: Er bestaan geen wonderen: er bestaat alleen onwetendheid.
ALBERT EINSTEIN: Je kunt op twee manieren tegen het leven aankijken: Ofwel geloof je dat er geen wonderen bestaan, ofwel geloof je dat alles een wonder is.
AVADHUTA GITA: Al het bestaande is het Zelf. Onderscheid bestaat niet. Hoe zou ik kunnen zeggen: 'Het bestaat of het bestaat niet?' Ik ben vervuld van verwondering.
OTTO WEISS: Geen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij hebben immers minder verstand dan mensen.
A.POLGAR: Het zou, bijvoorbeeld, een wonder zijn, als ik een steen vallen liet en hij omhoogsteeg. Maar is het geen wonder dat hij naar de grond valt?
ALBERT EINSTEIN: Er zijn slechts twee manieren om je leven te leven: doen alsof niets een wonder is, en doen alsof alles een wonder is. Ik geloof in de laatste manier.
TREFWOORD < WONDER>