LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   YOGA           TREFWOORD < YOGA>

CITATEN 

PANTANJALI: Yoga is het stilzetten van de wervelingen van het denken.

BHAGAVAD GITA: Wanneer de yogi door yoga-beoefening de activiteiten van zijn geest beteugelt en - verstoken van alle stoffelijke begeerte -in het bovenzinnelijke gevestigd raakt, heet hij tot yoga te zijn gekomen. 

DEEPAK CHOPRA: In de kern is yoga veel meer dan een systeem van fysieke oefeningen. Het is de wetenschap van leven in evenwicht, een pad voor het volledig ontplooien van jouw unieke mogelijkheden.  In deze rumoerige tijden biedt yoga een verankering met het diepste rustpunt in jezelf. Yoga stelt mensen die leven in onze moderne technische wereld in staat verbonden te blijven met hun natuurlijke oorsprong.

HELENA ROERICH: Agni Yoga is niet alleen een voortgaande ontwikkeling van menselijke mogelijkheden; zij behoort de vereniging te bewerkstelligen met kosmische energieŽn, die in een voorgeschreven tijdvak onze planeet bereiken. Dit feit moet met zekerheid worden begrepen. Er zal zich anders een ogenschijnlijke opeenvolging van ziektes verspreiden en de genezing erven door uiterlijke maatregelen zal de meest rampzalige gevolgen met zich meebrengen.  

HELANA ROERICH: De yoga van het vuur zoekend, moeten de mensen arbeid opvatten als iets dat vuur aanwakkert. De manifestatie van de wisselwerking van energie voedt het vuur en via de vuurkanalen bereikt het de sferen van de hoogste werelden. We noemen Agni Yoga zeer toepasselijk op het leven, want het leven is gebaseerd op de wisselwerking van energieŽn.

HELENA ROERICH: Yoga - als die verheven overbrugging met kosmische verworvenheden, heeft door alle eeuwen heen bestaan. Iedere leer bevat haar eigen yoga, van toepassing op de bereikte trede van evolutie. Yoga's zijn niet met elkaar in tegenspraak. Zoals takken van ťťn boom spreiden ze hun schaduw uit en verfrissen de door de hitte uitgeputte reiziger. zijn kracht herwonnen, vervolgt de reiziger zijn weg. Hij nam niets aan wat hem niet toebehoorde, noch week hij van zijn streven af. Hij omarmde de geopenbaarde goedertierenheid uit de ruimte; hij bevrijdde de voorbeschikte krachten; hij beheerste zijn enig toebehoren. Verwerp de krachten van yoga niet, doch laat ze als licht het schemerdonker van niet volbrachte arbeid doorzoeken. Voor de toekomst staan we uit de slaap op. Voor de toekomst vernieuwen we onze gewaden. Voor de toekomst.... Eerst zullen we de raadgevingen van het leven toepassen. Dan zullen we de naam uitspreken van de yoga van de naderende tijd. We zullen de tred horen van het element vuur., maar we zullen reeds  voorbereid zijn om de golvende beweging van de vlam te beheersen; Daarom begroeten we de oudste, de Raja Yoga en we bekrachtigen de toekomstige, de Agni.

HELENA ROERICH: Hatha Yoga kan niet beschouwd worden als een zelfstandige vorm. De groei van de geest verandert haar in Raja Yoga. Het is onmogelijk om iemand te noemen die slaagde door middel van Hatha Yoga. Bovendien kunnen de vaardigheden door Hatha Yoga in de astrale wereld zelfs schade aanrichten door in het bijzonder het astrale lichaam te benadrukken. Het kan zijn dat de fakirs zichzelf aan het astrale niveau aanpassen en onbewust de opklimming van het denken verzwakken. zelfs een onbeweeglijk persoon kan, mediterend, verder reiken, daar het denken de Raja is van al het bestaande. Schoonheid wordt geboren door het oplichten van de gedachte. Waarlijk een vlammende Bhakti kan met een gedachte nieuwe werelden doen ontbranden. En de tred van een Jnana (wijsheid) zal enkel de glimlach zijn van een Raja- Bhakti. Daarom zijn Hatha en Jnana op zichzelf niet voldoende. Welke wijze zou niet de heer van Liefde willen zijn.

TREFWOORD < YOGA>