LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ZELFBEWUSTZIJN           TREFWOORD < ZELFBEWUSTZIJN>

CITATEN

RAMAKRISHNA: Zelfbewustzijn bestaat in twee soorten: de éne rijp, de andere onrijp. "Niets is van mij, wat ik ook zie, voel of hoor, - ja zelfs dit lichaam is niet van mij. Ik ben altijd eeuwig, vrij en alwetend," dergelijk bewustzijn ontspringt bij het rijpe ego; terwijl het onrijpe ego de mens steeds de betrekking doet voelen tot de veranderlijke dingen van de wereld. "Dit is mijn huis, dit is mijn kind, dit is mijn vrouw," dergelijk bewustzijn wijst op een onrijp ego.
BOEDDHA: Het zelfbewustzijn verduistert de ogen van de geest en verbergt de waarheid. Het is de kiem der zonde.
D.SUZUKI: De wil(atma) wil zichzelf kennen, en het bewustzijn wordt gewekt, en met het ontwaken van bewustzijn, wordt de wil in tweeën gesplitst. De ene wil, heel en compleet in zichzelf, is nu tegelijkertijd de handelende persoon en degene die dat observeert. Aldus is de mens in staat gesteld te zien, maar tegelijkertijd is er iets dat hij niet kan zien, en dat is zijn eigen ware natuur.
ALBERT BLACKBURN: De waarneming van de waarheid, met zijn transformatieve eigenschappen, kan slechts in het ogenblik zelf te vinden. Onszelf objectief te zien in relatie tot de totale omgeving is wat ik Nu-Bewustzijn noem. Om dit te ervaren zijn geen inspanningen, systemen of een geloof nodig. Het denkvermogen (de mind) moet echter vrij in alle richtingen kunnen kijken. Elk vooropgezet idee of psychologische binding is een barrière tegen de ervaring van de Werkelijkheid. Deze werkelijkheid is een integraal deel van onszelf, het gaat dus niet om tijd of ruimte. Er is geen voortgang naar de waarheid, aangezien die voortdurend in ons eigen bewustzijn aanwezig is. Het is een stap naar een andere dimensie van het bewustzijn: het vermogen alle kanten van elke situatie te zien, inplaats van de gedachte die gevangen is in een identificatie met een fragment binnen waarneembaar bereik.
C.G.JUNG: De metafysische taak van de mens ligt in de voortdurende uitbreiding van het bewustzijn en zijn bestemming als een individu ligt in de schepping van individueel zelf-gewaar-zijn. Bewustzijn maakt de wereld zinvol.
KEN WILBER: Aldus is de echte wetende één met het kennisuniversum - alles wat u observeert is niets anders dan uzelf die het observeert. Wanneer u neerdaalt in de diepste basis van uw bewustzijn, vindt u daar het universum - niet het valse universum van objecten buiten uzelf, maar het echte universum, dat niet langer voorgesteld wordt als gescheiden in subject en object. Helemaal onderin uzelf valt u uit uzelf in de Realiteit.
TREFWOORD < ZELFBEWUSTZIJN>