LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ZOEKEN          TREFWOORD < ZOEKEN>

CITATEN 

SRI CHINMOY: We zijn allen zoekers en ons doel is hetzelfde; innerlijke vrede.
BOEHME: Laat ons slechts onszelf zoeken en kennen. Wanneer we onszelf vinden, dan vinden we alles. Wanneer we slechts onszelf zoeken en beminnen, dan beminnen we God.
BOEHME: Wanneer we onszelf slechts zoeken en vinden dan vinden we God in ons.
ANONIEM: Zoek en je zal het vinden. Vind je het niet dan is het zoek!
BOEHME: Wie zichzelf wil vinden moet de weg niet mijden. Als hij moedig voortgaat en zich niet laat verontrusten zal hij aan het einddoel zijn eigen eeuwig beeld ontvangen dat een gestalte Gods is.
THOMAS-EVANGELIE: Laat hij die zoekt niet ophouden met zoeken, totdat hij vindt, en als hij vindt zal hij verontrust worden, en als hij verontrust is zal hij zich verwonderen en hij zal heersen over het AL.
KEN WILDER: Er zijn geen middelen om het hoogste te bereiken, geen technieken, geen wegen en dat komt alleen omdat het eenheids-bewustzijn van nature alomtegenwoordig is, overal en altijd aanwezig. Ons probleem, zo lijkt het wel, is hetzelfde als dat van het individu dat van golf naar golf springt op zoek naar natheid. We staan niet lang genoeg stil om onze huidige conditie te begrijpen. En door voortdurend ergens anders te zoeken, verwijderen we ons eigenlijk van het antwoord, in de zin dat we altijd verderop zoeken, het essentiŽle inzicht in de huidige conditie zich niet kan ontvouwen. Het is het zoeken op zich, ons eigen verlangen, dat de ontdekking verhindert. We proberen altijd ons te verwijderen van de huidige ervaring, terwijl het in feite juist deze huidige ervaring is, die de sleutel is tot onze speurtocht. We  zoeken niet echt een antwoord, we ontvluchten het. 
MACARIUS: Als u God in de diepte zoekt, zult u Hem daar vinden; als u Hem in het water zoekt, zult u Hem daar vinden en als u Hem in het vuur zoekt zult u Hem daar ook vinden. Hij is overal.
A.FRANCE: Wat en hoeveel we ook zoeken, we vinden nooit iets anders dan onszelf.
A.GIDE: Geloof degenen die de waarheid zoeken, twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.
BOEHME: Laat ons slechts onszelf zoeken en kennen. Wanneer we onszelf vinden, dan vinden we alles. Wanneer we slechts onszelf zoeken en beminnen, dan beminnen we God.
BERNADUS: Hij alleen is God die nooit tevergeefs gezocht wordt, zelfs wanneer Hij niet gevonden kan worden.
BOEHME: God zoekt in de mens naar zijn geopenbaarde gestalte.
RAMAKRISHNA: Zoekt ge God? Zoekt Hem dan in de mens ! Zijn Goddelijkheid komt in de mens meer tot uiting dan in enig ander voorwerp. Kijkt rond naar een man met een overvloeiende goddelijke liefde - een man, die leeft, zich beweegt en zijn gehele wezen in God heeft, - een man bedwelmd door Zijn Liefde. In zulk een man heeft God zich geÔncarneerd.
RAMAKRISHNA: Een boot kan in het water zijn, maar water behoort niet in de boot. Een verlangend zoeker kan in de wereld leven, maar de wereld behoort niet in hem te leven.
FILO: Als de ziel die God liefheeft naar de aard van het Bestaan zoekt, begint zij een onzichtbare zoektocht, van waaruit als belangrijkste ontdekking het begrip voortkomt dat God onbegrijpelijk is en het inzicht dat hij onzichtbaar is.
AUGUSTINUS: Gij hebt ons gezocht opdat wij U zouden zoeken.
BURKLE: Zij die de duisternis niet bemerken, zullen het licht nooit zoeken.
D.KOKUSHI: Zoek in het water en je vind de golven niet, toch ontstijgen de golven aan het water.
CARLA POLS: Misschien ben je al zover dat je niet meer weet waar je zoeken moet; dan komt Het van Zelf.
GOETHE: Wilt u alsmaar zoekend blijven? 't Goede is zo dichtbij. Leer slechts het geluk te grijpen, want het ligt in het bereik.
ANONIEM: Als je stopt met zoeken, ontstaat de mogelijkheid dat je ontdekt dat je er al bent.
SJEN-HUI: Het zo-zijn beweegt niet, onuitputtelijk is zijn beweging. In geen enkele gedachte bestaat enig zoeken, het zoeken zelf is niet te denken.
M.QUIOST: Wij hoeven God niet naar de anderen te brengen: Hij is bij hen. Maar wij moeten Hem bij hen zoeken.
PASCAL: Wij zoeken de waarheid en vinden slechts onzekerheid.
PASCAL: Je zou me niet zoeken als je me niet bezat.
MOUDHI: Iemand missen, is zoeken naar een stukje van jezelf.
HENRY MILLER: De dingen raken altijd zoek omdat de mensen altijd zoeken waar ze niet liggen.
KAFKA: Slijt je tijd niet met het zoeken naar een hindernis, want misschien is er wel geen.
A.FRANCE: Wat en hoeveel we ook zoeken, we vinden nooit iets anders dan onszelf.
ANONIEM: Zoeken waarom men gelukkig is, is reeds een vermindering van het geluk.
TREFWOORD < ZOEKEN>