LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

   ZONDE          TREFWOORD < ZONDE>

CITATEN 

ANONIEM: Wij schrikken over onze eigen zonden, wanneer wij ze bij anderen aanschouwen.
ANONIEM: We neigen er eerder toe een afkeer te hebben van zondaars dan van de zonde.
BHAGAVAD GITA: Wat is het toch dat de mens doet zondigen, wat hij toch eigenlijk niet wil... De Opperheer zei: 'Het zijn begeerte en afkeer, die voortkomen uit allesverterende  en vernietigende passie, dat is het grote kwaad in de wereld. Zo wordt de wijsheid versluierd door het onverzadigbare vuur van begeerte, dat zijn voortdurende vijand is'.
ANONIEM: De zonde houdt u van de bijbel af of de bijbel houdt u van de zonde af.
BOEHME: Alle zonde is slechts dwaling. Wanneer de ziel uit de dwaling tot haar eigen licht terugkeert, blijft niets van de dwaling aan haar kleven, evenmin als er nog duisternis in een vat blijft wanneer de zon erin schijnt.
F.JAVEK: Wie zonde ziet, vervloekt het leven. Wie geen zonde ziet, voor hem is het leven een zegen. De zonde-ziener is de zonde-denker.
KEES STIP: Geen wonder dat God Adam en Eva uit het paradijs gooide. Na de appel konden ze beoordelen dat hij niet deugde.
OSCAR WILDE: Er is geen zonde behalve domheid.
SHAKESPEARE: Niets moedigt zonde zo zeer aan als vergiffenis.
H.MENCKEN: Het is een zonde kwaad van anderen te denken, doch zelden een vergissing.
INAYAT KHAN: Zonde is de brandstof voor het vuur der deugd.
J.GREEN: De grote zonde van de moderne wereld is het afwijzen van het onzichtbare.
TREFWOORD < ZONDE>