LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      FILOSOFIE: LEER DER GROTE DENKERS 

   ANAXIMANDROS: VOORLOPER VAN DE EVOLUTIELEER  

Oerbeginsel van de wereld en oorzaak van alle Zijn is voor hem een in zichzelf onbepaald en onbegrensd iets, waaruit warm en koud, vochtig en droog, kortom alle tegenstellingen zich hebben afgezonderd.

Door zijn gedachte dat de aarde - die hij als vrij in de ruimte zwevend voorstelt - eerst in vloeibare toestand heeft verkeerd en bij voortgaande droogwording de levende wezens heeft voortgebracht, die eerst in het water leefden en pas later naar het land overgingen, is hij voorloper van de moderne evolutieleer.

Hij deed ook de eerste poging de beweging van de hemellichamen langs natuurlijke weg te verklaren: een oorspronkelijk de aarde omgevende vuurkring zou, uit elkaar gespat, om de aarde, al vuur uitstralend, rondwentelen.

Uit het onbepaald-onbegrensde komen steeds nieuwe werelden voort en keren daarin terug, 'terwijl zij elkander boete betalen voor hun ongerechtigheid, naar de orde van de tijd', zoals de slotwoorden van het enige woordelijk overgeleverde fragment luiden: de donkere diepten van zijn leer laat zich hieruit enigermate bevroeden.