LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      GESCHIEDENIS VAN DE FILOSOFIE    

  PHILO: LOGOSBEGRIP  

De godsvoorstelling van Philo is ver verwijderd van de oudtestamentische.

God is bij Philo van alle menselijke bepalingen ontdaan, hij is de volstrekt onbepaalbare en onkenbare, die in onbereikbare verte boven alles troont.

Het zou in tegenspraak zijn met de waardigheid van zulk een God, indien hij bij de schepping van de wereld zelf de stof onmiddellijk had aangeraakt.

Hij bedient zich tot verwezenlijking van zijn wil ten aanzien van de stoffelijkheid van onstoffelijke krachten 'die hun ware naam IdeeŽn heten'.

Hier zien wij de band met Plato.

Het geheel der IdeeŽn echter - en hier kunnen wij mogelijkerwijs invloed van de Stoa waarnemen, al wordt dan bij hen het begrip ook anders opgevat - is de Logos, de wereld bestierde Rede.

De Logos is met God identiek, maar bekleedt de tweede plaats na God.

Philo noemt hem 'Gods Zoon'.

Hij is de middelaar tussen God en de mensen en de voorspraak voor de mensen bij God.

Het is duidelijk dat latere christelijke gedachten reeds hier hun oorsprong vinden.