LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MAHARISHI: DE WEG TOT HET ZELF 

  DE KRACHT EN WAT HAAR DRAAGT  

L: Het drievoud (triputi) van de waarnemende, de waarneming en het voorwerp der waarneming is schijn; ge zegt, dat daarachter een eenheid is, die deze drie draagt.

Wat is deze eenheid?

Is zij vol kracht?

M: Het is de Al-krachtige Werkelijkheid.

L: Ge hebt vaak gezegd - en de heilige boeken zeggen hetzelfde:

Brahman is roerloos.

Nu zegt ge, dat Hij Alkracht is.

Beweegt hij zich dan niet?

M: Kracht sluit beweging in.

De Hoogste Heer is vol beweging, dankzij Zijn kracht (sakti), die beweging is.

Tegelijkertijd is hij aan gene zijde van alle beweging: hij is roerloos.

L: Is er geen onderscheid tussen de kracht (sakti) en dat, wat de kracht heeft (sakta)?

M: Neen, dat hangt van je instelling af.

Er bestaat alleen maar een werkelijkheid.

Ziet men naar de beweging, dan noemt men het kracht (sakti), wie zich evenwel houdt aan datgene, wat de beweging draagt, noem het 'haar stof' en roerloos.

Het eerste is werkzaamheid, het laatste stof, die de basis vormt.

Kracht en stof zijn onscheidbaar, ze zijn in de grond twee aspecten van hetzelfde Werkelijke.

Maar zonder de kracht of haar werkzaamheid en beweging wordt de stof van het werkelijke in haar inwezen niet aangedaan.

L: Wat is het ware wezen der kracht (sakti)?

M: Zij is zo oud en eeuwig als de Hoogste Heer, zij heeft geen eigen bestaan buiten Hem. Zij is de eeuwige werkzaamheid van de Hoogste Heer (ishvara) en brengt de talloze werelden voort.

L: Werelden ontstaan en vergaan.

Hoe kunt ge zeggen, dat deze werkzaamheid eeuwig is?

M: Gesteld, dat alle werelden in de loop van de tijd zich oplosten, dan bleven zij toch bestaan: opgegaan en ontastbaar in de kracht, die ze doet ontstaan.

Dat betekent, dat de kracht niet vergaat, want wat is haar beweging?

Ieder ogenblik is schepping, ieder ogenblik ondergang.

Er bestaat geen volledige schepping uit niets, geen volledige vernietiging. Beide zijn beweging, en die is eeuwig.

L: Moet ik geloven, dat kracht (sakti) en stof, dat wat belevendigt en wat haar draagt beide aspecten zijn van dezelfde Wekelijkheid?

M: Ja, maar deze hele beweging, de schepping, die men een spel van sakti noemt, is een spelend vormen van de hoogste Heer.

Treedt ge buiten die speel-bouw, dan is, wat blijft, de ware gedaante, het inwezen van het goddelijke: zijn Zelf.