LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MAHARISHI: DE WEG TOT HET ZELF 

  "IK-IK" BINNEN ZICHZELVE  

In de binnenste holte van het hart straalt altijd het ene, hoogste wezen, met 'IK-IK' binnen zichzelve.

Wilt ge de werkelijkheid ervan ervaren, concentreer dan, naar binnen toe peilend, Uw manas tot een punt en dring in Uw hart, of houd de adem in, en duik diep, - en blijf zo in het zelf van het Zelf.

Wanneer het opwellend ik uitdooft, toont het louter innerlijk-zijn zich stralend en stil in het hart, met 'IK-IK' als plaats van bevrijding.

Het lichaam is gevoelloos als een aarden vat, het kan geen 'ik' voelen.

Maar een ieder heeft de ervaring: 'ook in diepe, droomloze slaap ben ik aanwezig, wanneer ik niets van het lichaam af weet.'

Daarom kan het 'ik' niet het lichaam betekenen.

Maar de Hoogste Heer van de Berg Morgenrood beschijnt, van zelve stralend, als 'IK-IK' in de holte van het hart, allen die met de vraag 'Wie ben ik en waar is mijn oorsprong?'

Hem beleven en tot hem inkeren.

Slechts wie de weg tot zijn eerste oorsprong terug vindt met de vraag: 'waar vandaan ben ik?', Wordt geboren en weder geboren.

Weet, dat wie zo wordt geboren, de meest wijze der wijzen is, - ieder ogenblik zijns leven wordt hij opnieuw geboren.

Houd er mee op, het armzalig lichaam als Uw zelf te beschouwen, beleeft de werkelijkheid van het eeuwig Zelf vol grenzeloos zalig-zijn.

Wie het Zelf wil ervaren en het vergankelijk lichaam daarbij vertroetelt, lijkt op iemand die op de rug van een krokodil de stroom wil oversteken.

Vrome gaven en ascese, offergebruiken en milddadigheid, yogaoefeningen en gelovige overgave, loutere etherruimte van het geestelijke, werkelijkheid, vrede en waarheid, genade, zwijgen, hoogste staat, een uitblussen, louter innerlijk-zijn, ontzegging, verlossing en zalig-zijn, - in zekere zin zijn dit slechts altijd weer andere namen voor de overwinning van de waan: het lichaam te beschouwen als het Zelf.