LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MAHARISHI: DE WEG TOT HET ZELF 

  MAYA - SAMADHI  

L: Men zegt, dat de werkelijkheid van de wereld onecht is, een waan, Maya, maar we zien de wereld elke dag.

Hoe kan zij onecht zijn?

M: Met 'onecht' wordt bedoeld, dat de voorstelling 'wereld' een onjuiste overdracht of interpretatie is van wat er werkelijk aan ten grondslag ligt, zoals iemand in het donker de indruk 'dat is een slang' overdraagt op een touw en daaraan het wezen van een 'slang' toeschrijft.

De wereld is 'maya'.

L: Wat betekent 'maya'? Waan? Illusie?

M: Maya is, wanneer je alleen het ijs ziet, en niet het water in het ijs.

Wanneer dus iemand ervan praat 'het manas te doden of te vernietigen', dan heeft dat geen zin, want in de grond is het manas een stuk en een deel van het Zelf (zoals het ijs op het water).

In het Zelf rusten, geheel in het Zelf zijn, betekent Verlossing (mukti) en vrij worden van maya.

Maar maya is niet een op zichzelf bestaand iets; gebrek aan licht heet duisternis; gebrek een weten, inzicht, klaarheid enz. heet niet-weten, domheid, waan of maya.

L: Wat is 'samadhi'?

M: Samadhi is, wanneer het manas is verenigd met het Zelf.

Geschiedt dat in het duister, dan is het diepe, droomloze slaap (nidra) en dan is het manas opgenomen in niet-weten.

Geschiedt evenwel dit opnemen in bewuste of wakende toestand, dan heet het samadhi.

Samadhi is een doorlopend in wakende toestand het Zelf-gewaar-zijn, maar daarbij is het waak- of zelfbewustzijn uiterst zwak; in samadhi daarentegen is de waaktoestand niet verminderd.

Bij een aangeboren samadhi zijn manas en Zelf voortdurend verenigd.