LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MAHARISHI: DE WEG TOT HET ZELF 

  SCHEMATISCHE VOORSTELLING DER DRIE SFEREN  

Het Zelf is in zichzelf eeuwig licht, het is één en alom verbreid.

Ondanks de drie sferen van persoonlijkheidservaring: waken, dromen en droomloos diepe slaap blijft het Zelf rein en onveranderlijk.

Het wordt niet begrensd door de drie 'lichamen' of omhulsels: het stoffelijk-dicht (anna-maya sharira); het zinnelijk-geestelijk (manasa sharira) en het vitaal vegetatieve 'veroorzakende' (karana sharira), het is aan gene zijde van de driespalt van 'de waarnemer en het waargenomene'.

Een schematische voorstelling moge aanschouwelijk maken, hoe het Zelf zich bevindt aan gene zijde van alle schijn-ontwikkelingen.

Men ziet daarop, hoe het rein innerlijk zijn van Het Zelf als licht in zichzelve straalt (1).

Het werkt als het 'veroorzakend lichaam' (kama sharira) (7) in de binnenkamer, die door de muren van niet-weten (avidya) (4) is afgesloten.

Door de poort van de slaap (2), die in het ritme van de tijd en zoals het lot het wil, door de adem- en levenskrachten (prana) wordt bewogen, raakt het licht over de drempel (3) en valt op de daarvoor staande spiegel van het ik (5).

Met de schijn, die door de spiegel wordt weerkaatst, raakt het licht van de spiegel in de middelste kamer der dromen (8).

Daarvandaan stroomt het later door de ramen der vijf zintuigen (6) in de open voorhof van het wakker zijn (9) naar buiten.

Wanneer de poort van de slaap door de kracht van de wind van adems- en levenskrachten is gesloten, trekt het zich uit de sferen van waken en dromen terug in diepe sluimer, en blijft het zelf rein zonder ik-gevoel.

Dit schema toont ook de verheven-klare onaanraakbaarheid van het Zelf, apart als het staat van het ik en de drie sferen ervan: slaap, droom en waken.