LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MAHARISHI: DE WEG TOT HET ZELF 

  ZELFINZICHT  

Zelf-inzicht is iets makkelijks - het makkelijkst van al.

Het Zelf is iets, dat volkomen wezenlijk is - ook voor de eenvoudige mens.

Men zou kunnen zeggen: een vrucht in de geopende hand is daarmee vergeleken bedrog.

Het Zelf, dat als een zon in 't hart straalt, is werkelijk en aldoordringend.

Het openbaart zich zodra foutieve voorstellingen vervliegen en er geen vlekje blijft.

Want deze voorstellingen zijn er de oorzaak van, dat er gewaande gestalten ontstaan: wereld en ik, die even werkelijk lijken als het Zelf, dat werkelijk voortduurt, onveranderlijk en waar.

Wanneer het Zelf helder oplicht, dan verdwijnt het duister.

Het leed vergaat en slechts de verrukking blijft.

De voorstelling 'ik ben het lichaam' is de draad, waaraan allerhande voorstellingen als paarlen zijn geregen.

Daalt ge evenwel diep in Uzelf af door te vragen: 'wie ben ik en waar vandaan?' Dan verdwijnen de voorstellingen.

Dan breekt de kennis van het Zelf in het midden van het hart stralend open als 'IK-IK'.

Dat is de hemel, de stilte, het oord van verrukking.

Wat geeft het, van alles en nog wat te weten, doch het Zelf niet te ervaren?

Wat blijft voor hem, die het Zelf ervaren heeft, nog te ervaren over?

Hij, die in zichzelf het Zelf als wezenlijk beleeft, als de Enige uit zichzelf lichtende Ene, temidden van myriaden van Zelven, wordt van binnen uit door het licht van het Zelf doorstraald.

Dat is het werkelijke ontvouwen van genade, het einde van het ik en het begin van de hoogste extase.

Om zich los te maken van de banden van het noodlot en al wat daarmee samenhangt en zich te bevrijden van de gruwelijke kringloop door geboorten en dood heen, is dit pad onvergelijkelijk makkelijker dan andere.

Wees daarom volkomen rustig en gebied Uw tong, Uw manas en Uw lichamen te zwijgen.

Dan zal het uit zichzelf stralende in U opengaan.

Dat is de hoogste beleving.

Alle vrees verdwijnt.

Dat is de oeverloze zee van volledige verrukking.

'Annamalai', het onbestijgbare gebergte, het Ene Generzijdse in ons, is dat oog achter het oog van zijn manas.

Het neemt het oog en alle zintuigen waar, die hunnerzijds het firmament verlichten en alle elementen in het rond.

Het is het geestelijk firmament, waarvoor het firmament van het manas vorm aanneemt.

Het straalt binnen het hart, dat ontdaan is van iedere opwelling en gedachte en blijft voor de gestadige, rustende blik naar binnen als HET.

Zelf-lichtend straalt Annamalai, doch voor alles is de genade des Meesters nodig.

Geef U dus gelovig over aan het Zelf, en zaligheid zal Uw deel zijn.