LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MEHER BABA: ALLES EN NIETS        

  DE VOORTGANG VAN DE SCHEPPING  

God is Oneindig en Eeuwig.

Zijn Verbeeldingskracht is eveneens Oneindig en Eeuwig.

Aan Gods Verbeeldingskracht komt geen eind, en de Schepping, die het product van Zijn Verbeelding is, breidt zich eindeloos uit.

Hoe kan de mens, met zijn beperkte verbeeldingskracht, zich deze Verbeelding indenken?

Al neemt zijn verbeelding (intellect) de hoogste vlucht, zij verschaft hem nimmer ook maar het flauwste idee van Gods Verbeeldingskracht.

En Gods Werkelijkheid gaat daar nog aan voorbij.

Als je je zelfs Gods Verbeeldingskracht niet kunt indenken, hoe volstrekt onmogelijk is het dan om je een beeld te vormen van Zijn Werkelijkheid.

In datgene wat ruimte wordt genoemd, worden voortdurend talloze universums geschapen, onderhouden en vernietigd.

Deze voortgang van de schepping gaat door zolang Gods Verbeelding werkzaam blijft.

Wanneer Gods Verbeelding tijdelijk buiten werking is, zoals op momenten in de Eeuwigheid waarop God Zich terugtrekt in Zijn Diepe Droomloze Slaap (precies zoals de verbeelding van de mens ophoudt wanneer hij in diepe slaap is), dan trekt ook de Schepping zich terug en lost zij op (Mahapralaya).

Schepping, Instandhouding en Ontbinding zijn gebaseerd op Onwetendheid.

In feite is er niet zoiets als schepping, dus vinden instandhouding en ontbinding eigenlijk nooit plaats.

De kosmos zelf heeft geen ander fundament dan dat van Onwetendheid.

Onwetendheid gelooft: de kosmos is werkelijkheid; geboorte, dood, de oude dag, rijkdom en aanzien zijn echt.

Kennendheid weet: de kosmos is een droom.

Alleen God is Werkelijk.