LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MEHER BABA: ALLES EN NIETS        

  DE VRAGENDE GEEST  

Jullie trouw en liefde hebben je over een afstand van honderden kilometers hierheen gevoerd om een paar uur bij mij te kunnen zijn.

Hoewel het parool was dat jullie mij geen enkele vraag zouden stellen, weet ik dat sommigen van jullie gewoon zitten te wachten op een goed moment om een paar vragen te stellen.

Het ligt in de aard van de geest om te blijven vragen.

Maar liefde stelt geen vragen; zij zoekt niets anders dan wat de Geliefde wil.

De geest wil datgene weten wat voorbijgaat aan de geest, de geest moet verdwijnen - oplossen, zonder een spoortje van zichzelf achter te laten.

De humor hiervan is dat de geest, die eindig is, zichzelf in stand wil houden en toch de Waarheid, die oneindig is, wil kennen.

Dit is de situatie waarin diegenen verkeren die de Waarheid zoeken door middel van het intellect.

Slechts weinigen begrijpen dit feit, en dus tasten de meesten in het duister.

Het is eenvoudig om vragen te stellen.

Maar het behoeft gedegen voorbereiding om te bevatten wat ik uiteenzet.

Zij die de autoriteit bezitten om vragen te stellen en capaciteit om te begrijpen, vragen niet.

Zij begrijpen dat God onbegrijpelijk is en buiten het bereik van de vragende geest.

Iedereen wil gelukkig zijn.

Ieder van jullie zoekt op de een of andere wijze geluk en ondervindt onwillekeurig onvrede en teleurstelling.

In werkelijkheid zijn jullie de Gelukzaligheid zelve - maar welk een komedie voert Illusie voor jullie op, welk een spel speelt zij met jullie op dat jullie je hiervan bewust worden!

Een van degenen die mij liefhebben klaagde: 'baba, ik heb een zuiver leven geleid en toch zoveel moeten lijden.'

Misschien hebben meerderen onder jullie een dergelijke klacht: je kunt die alleen maar hebben omdat je geen idee hebt van het doel dat achter dit alles zit.

Ik bedoel niet dat jullie het lijden moeten uitnodigen, ik bedoel dat jullie niet bang moeten zijn om te lijden en niemand er de schuld van moeten geven.

Volgens de Wet die het universum regeert, is elk lijden jouw liefdeswerk om je Ware Zelf te ontsluieren.

Vergeleken met de Oneindige Gelukzaligheid die je ervaart bij het bereiken van de 'Ik-ben-God'-toestand vallen elk lijden en alle ellende die je ondervindt, praktisch in het niet.

Ik ben de Bron van Oneindige Gelukzaligheid.

Om jullie naar mij toe te halen en jullie te laten beseffen dat jullie Gelukzaligheid Zelf zijn, kom ik in jullie midden en doorsta ik grenzeloze smart.

Ik ben de Al-oude Ene.

Wanneer ik zeg dat ik God ben, dan komt dat niet omdat ik er over nagedacht heb en tot de conclusie ben gekomen dat ik God ben - ik weet dat het zo is.

Velen beschouwen het als godslastering wanneer iemand zegt dat hij God is: maar in werkelijkheid zou het voor mij godslasterlijk zijn als ik zei dat ik God niet was.

Als jullie zeggen: 'ik ben mens', dan is dat geen kwestie van mogelijk of misschien.

Er bestaat geen twijfel over in jullie geest.

Bevestiging is niet nodig en weerlegging zou geen zin hebben.

Voor jullie is het een volkomen uitgemaakte zaak.

Stel dat jullie konden afdalen naar het niveau van dierlijk bewustzijn, terwijl jullie tegelijkertijd het menselijk bewustzijn behielden.

Tegen het dier zouden jullie dan zeggen: 'ik ben een mens.'

'Ik ben een mens, en op zekere dag zul jij een mens zijn.'

Ik ben naar jullie bewustzijnsniveau afgedaald terwijl ik het Oneindige Bewustzijn behouden heb, en herhaaldelijk vertel ik jullie dat ik God ben om jullie te helpen bij jullie onderkenning dat ook jullie God zijn.

Ik ben God en iedereen en alles is niets anders dan God, en op een dag zal iedereen en alles ook bewust weten dat hij God is.

De grootste zonde is huichelarij.

De grootste huichelaar is degene die, hoewel het zelf is, anderen vraagt niet huichelachtig te zijn.

Ik wil dat jullie allen eerlijk zijn.

Jullie moeten je niet anders voordoen dan jullie zijn.

Een van jullie zei mij eens: 'baba, ik doe oprecht mijn plicht, maar toch voel ik me niet gelukkig.

Wie is daar schuldig aan?

Slaat God een slag uit mijn zwakte?

Ik ben blij met jullie oprechtheid, maar jullie moeten die eerlijkheid zien te bereiken die jullie zal tonen dat niemand aansprakelijk gesteld kan worden voor de situatie waarin jullie verkeren.

Wat jullie ook maar willen zijn, dat zullen jullie worden.

Als jullie echter iemand aansprakelijk willen stellen, stel dan mij aansprakelijk, want alles in het universum is voortgekomen uit mij en dus ben ik de enige aansprakelijke.

Jullie hebben evenwel geen idee van mijn liefde en mededogen waardoor jullie wezen gesteund wordt.

Liefde houdt oneindig mededogen in, en wat er ook gebeurt is reeds verzacht door mededogen.

Jullie kunnen dit niet begrijpen, tenzij jullie verder reiken dan de geest.

Als ik al mijn voordeel deed met jullie zwakte, dan zou dat slechts ten voordele van jullie zijn.

Zwakte is gewoon een gradatie van kracht.

Als Oneindig Leven ervaar ik mijzelf in alles en iedereen; ik geniet en lijd door jullie heen om jullie ervan bewust te maken dat jullie Oneindig zijn.

Waarom zouden jullie niet gelukkig zijn?

Wat bindt jullie aan het ongelukkig zijn?

Gebondenheid wordt door jullie zelf gecreŽerd.

Zij kan overstegen worden indien jullie werkelijk vrij willen zijn.

Jullie staan je eigen vrijheid in de weg, en het louter en alleen wensen van vrijheid is niet voldoende.

Het doet er niet toe wat jullie denken of zeggen, het gaat erom wat jullie innerlijk echt voelen.

Als jullie God willen, moeten jullie enkel en alleen God willen.

Het is mogelijk God deelachtig te worden als jullie Waarheid willen ervaren.

En wat is daarvoor de prijs?

Jullie eigen afgescheiden bestaan.

Als jullie alle onoprechtheid afleggen, beŽrven jullie de Waarheid die jullie werkelijk zijn.

Waarheid ligt buiten het bereik van de geest.

Het is een zaak van ervaring.

De geest is uiterst ongrijpbaar en creŽert talloze excuses waarin je verstrikt raakt.

Hij maakt dat je zegt: 'ik kan niet alleen voor God leven.

Ik heb mijn plichten ten aanzien van mijn familie, de maatschappij, mijn land, de wereld!

En zo worden jullie meer naar Illusie dan naar Waarheid toe gezogen.

Waarheid is eenvoud, maar Illusie maakt haar oneindig ingewikkeld.

Iemand die een onverzadigbaar verlangen naar Waarheid koestert is zeldzaam; de overigen staan Illusie toe hen allengs meer te binden.

God alleen is Werkelijk en al het andere dat jullie zien en voelen is niets anders dan een aaneenschakeling van niets.

In ben Ik ben grenzeloze Kennis.

Macht en Gelukzaligheid.

Ik kan iedereen tot God-realisatie laten komen als ik dat verkies.

Jullie zouden kunnen vragen: 'waarom laat u mij God niet realiseren?'

Maar waarom jij?

Waarom niet degene die naast je zit, of iemand op straat, of de vogel in die boom, of die steen - alle ťťn in verschillende vorm?

Hoe meer jullie mij liefhebben, des te eerder zullen jullie afstand doen van de onoprechtheid waarachter jullie verkiezen je te verschuilen en die jullie misleidt door je te doen geloven dat je bent wat je niet bent.

Ik ben in allen en heb allen even lief.

Jullie liefde voor mij zal jullie door je onoprechtheid heen sleuren en je het Zelf dat jullie waarlijk zijn doen realiseren.

Louter intellectueel begrip zal God niet dichterbij brengen.

Liefde, niet vragen, brengt God naar je toe.

Vragen stellen is voedsel voor trots en afgescheidenheid.

Stel dus geen vragen, maar streef ernaar een 'slaaf' van de Volmaakte Meester te worden.

Als je leven een eerlijk en oprecht beeld van je geest en hart vertoont, is een enkele omhelzing van een Volmaakte Meester voldoende om je spiritueel op te wekken.

Als Ik, de Aloude Ene, je omhels, wek ik iets in je op dat geleidelijk zal gaan groeien.

Het is het zaad van Liefde dat ik gezaaid heb.

Er ligt een lange periode en een grote afstand tussen het ontkiemen van het zaad en de bloei en vruchtdraging.

In feite is het Doel veraf noch dichtbij en is er geen afstand of tijd te overbruggen.

In de Eeuwigheid is alles hier en nu.

Jullie moeten eenvoudig worden wat jullie zijn.

Jullie zijn God, het Oneindige Bestaan.