LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MEHER BABA: ALLES EN NIETS        

  DE WERELD EEN GEVANGENIS  

De wereld is een gevangenis waarin de Ziel ervaart dat zij achter de tralies van haar grofstoffelijke lichaam zit - de Ziel, eeuwig vrije, enige Soevereine en hoogste Vorst!

De greep van Illusie is zo sterk dat de Ziel zichzelf eerder als slaaf dan als Ziel ziet.

Illusie voert de gevangenname van de Vorst zo perfect ten tonele en geeft diens slavernij zo overtuigend gestalte, dat zelfs op het moment dat de Volmaakte Meester Zijn Genade op de Ziel laat neerdalen, zij dit ervaart alsof zij door de tralies van een gevangenis, die nooit bestaan heeft, heen breekt.

De ogenschikkelijke gevangenhouding van de Ziel wordt zo verstikkend en ondraaglijk dat zij - door de Genade van de Meester - zichzelf letterlijk losrukt; en het gevoel van uitbundige vreugde is even krachtig als het gevoel van verstikking was.

De ervaring van het gevangen zitten zowel als die van de vrijlating berusten beide op Illusie; maar de ervaring van uiteindelijke Vrijheid is Realiteit.

De geŽmancipeerde Ziel ervaart dan voortdurend en te allen tijde haar eigen onbegrensde vrijheid.

De wereld bestaat slechts zolang de Ziel gebondenheid ervaart; als de Ziel zichzelf werkelijk als Realiteit ziet, verdwijnt de wereld - die er nooit was.

En de Ziel ervaart zichzelf als Oneindig en Eeuwig wezen.