LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MEHER BABA: ALLES EN NIETS       

  HET UNIVERSELE LICHAAM, IN EEN FLITS ALLES WETEN  

Gods Verbeeldingskracht verwekt de Universele Geest, de Universele Energie en het Universele Lichaam waarin de individuele geest, de individuele energie en het individuele lichaam van alles en iedereen in de Schepping vervat zijn.

De Universele Geest, de Universele Energie en het Universele Lichaam vinden hun oorzaak binnen het Oneindige Eeuwige en Alles-doortrekkende-BESTAAN (God).

Individuele geesten, individuele energieŽn en individuele lichamen bestaan alleen als gevolgen in het bestaande Niet-bestaan.

In mijn Universele Lichaam zijn alle stoffelijke lichamen van alle ontelbare wezens en dingen in de Schepping vervat.

Individuele subtiele lichamen (energieŽn) en mentale lichamen (geesten) maken deel uit van mijn Universele Energie en Universele Geest.

Noch in Universele Energie, noch in Universele Geest is verdeeldheid.

De afstand tussen twee druppels in de oceaan maakt niets uit voor hun verhouding ten opzichte van de oceaan.

Elke druppel in de oceaan valt samen en vormt een homogeen met de oceaan.

In Paramatma is geen sprake van onderscheid; slechts de Ene Ondeelbare Oceaan van Werkelijkheid bestaat als Eeuwig Bestaan.

IN EEN FLITS ALLES WETEN

Hoe komt het dat ik alles weet?

De aard van het uitermate gecompliceerde fenomeen dat het Universum is, is heel eenvoudig.

Maar die te leren kennen en begrijpen is heel moeilijk.

Als je weet wat de Universele Geest, de Universele Energie en het Universele Lichaam zijn, en in welke verhouding zij staan tot de individuele geest, de individuele energie en het individuele lichaam, zul je begrijpen hoe de Volmaakte Meester alles weet.

Deze alles-omvattende Kennis wordt in een enkele flits verkregen.

Maar om alles in een flits te kunnen weten is een eeuwigheid in de illusie van tijd vereist, terwijl je geleidelijk aan jezelf sterft.

Dit aan jezelf sterven betekent jezelf volledig in God verliezen om je Zelf als God te vinden.

Dit sterven aan je onechte zelf is geen gemakkelijke opgave; het opwekken van een lijk is daarbij geleken kinderspel.