LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MEHER BABA: ALLES EN NIETS      

  ONBEGRENSDE KENNIS  

Niets kan verborgen blijven voor de Ene die alom aanwezig is, want Hij is overal.

Hieruit volgt vanzelfsprekend dat wanneer niets verborgen blijft voor deze Ene, Hij al-wetend moet zijn, overal weet van moet hebben.

Het onbegrensde Weten is het op een en hetzelfde moment 'zien' van alles, en dat NU te zien.

Dit is de kennis die zonder begin en zonder einde is, ondeelbaar, die standhoudt en waaraan niets kan worden toegevoegd of afgedaan.

Het is de Kennis die God op moment laat weten wat er aeonen geleden gebeurde en wat er aeonen later zal gaan gebeuren, de Kennis die God tegelijkertijd en NU alles doet weten.

Het is de Kennis van de Volmaakte Meesters en van de Avatar.

Eenvoudiger gezegd betekent het dat ik dat wat jullie als individuen op dit moment weten, reeds aeonen geleden wist, en dat ik datgene wat jullie als individuen de komende eeuwen op zeker moment te weten zullen komen, nu al w