LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  AUM: HET HOOGSTE ZELF SLUIT ALLES IN  

A is een keelklank.

Wanneer gij deze klank uitspreekt, zult gij opmerken, dat zij diep in de keel begint; er is geen lagere menselijke klank.

Om de U uit te spreken (de U wordt uitgesproken als oe), moeten de lippen naar voren gebracht worden.

De M wordt gevormd door de lippen samen te drukken, wat een resonerende klank teweegbrengt als het zoemen van een bij.

Zo ziet gij, dat het heilige woord A-U-M de gehele klankenreeks omvat.

Alle andere geluiden liggen binnen die reeks.

Zij is de basis, omvat alles en is oneindig.

Haar heelal sluit alle namen en vormen in zich.

Wij weten dat de vorm vergankelijk is, maar het concrete en de werkelijke, dat bestond, voor vorm een uitdrukking vond en dat Geest heet, is onvergankelijk, daarom noemen wij die onvergankelijke werkelijkheid A-U-M.

De Sadhu zegt tot zijn leerlingen: Dat Zijt Gij.

Wanneer de leerlingen na diepe meditatie en door middel van de absolute Waarheid dit begrijpen, antwoorden zij slechts: Su-ham.

De leraar zei: Gij zijt God, en de leerling antwoordt: Dat ben ik, su-ham.

Laten wij deze stelling en het antwoord, dat de leerling geeft, wanneer hij zijn goddelijkheid beseft, eens nader bestuderen.

Het woord 'su-ham' bevat twee medeklinkers en drie klinkers, de twee medeklinkers zijn de S en de H, de drie klinkers de A, de U en de M, welke laatste een tussenklank is.

Zo stellen in het rijk der klanken de medeklinkers het vergankelijke voor, de klinkers het onvergankelijke.

Daarom zijn de S en de H gedoemd tot vergankelijkheid, dan blijven over A-U-M, die het eeuwige woord AUM vormen.

Luistert, gij, die Waarheid zoekt: AUM is God.

Wijzen bereiken het doel, dat zij zich gesteld hebben, geholpen door AUM.

Wie de A beschouwt, het eerste deel van AUM, beschouwt God in actieve toestand.

Hij, die mediteert over de U, het tweede deel, de tussenliggende fase, krijgt glimpen te zien van de innerlijke wereld en maakt een deel uit van de Geest.

Wie nadenkt over de M, het derde deel van AUM, ziet God als zich zelve, krijgt geestelijke verlichting en is onmiddellijk bevrijd.

Meditatie over AUM, het hoogste Zelf, sluit Alles in.