LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK          

  DAATH: HET OOG VAN DE NAALD  

AFBEELDING VAN DE OUDE "OTZ-CHIIM"

Tussen de bovenste drie Sephiroth en de zeven onderste bevindt zich een drempel, de scheidslijn tussen onze driedimensionale wereld en de puur geestelijke wereld daarboven, die een dimensie meer heeft.

Op deze in de tekening gearceerde balk aangegeven drempel, bevindt zich op de middenzuil nog een elfde 'sephirah', de donkere Daath, ook 'het oog van de naald' geheten.

Mensen die enig begrip wilden krijgen van de bovendrempelse wereld van het eeuwige leven moesten in staat zijn hun geest door het oog van de naald te laten opstijgen.

Zulks kon langs het middenzuilpad, dat door Daath gaat.

Dit pad is en van de 22 verbindingswegen, tussen de sephiroth, die de oude Otz Chiim kent.

Waar Daath, niet zoals de andere sephiroth een ontvangstschaal is, maar een nauw poortje, wordt in de kabbalistiek de verbinding tussen sephirah Tiphereth (schoonheid) en Kether (kroon) als een enkele weg aangemerkt.

De 22 verbindingswegen tussen de sephiroth worden alle gekenmerkt door een der 22 letters van het Hebreeuwse alfabet.

De verbinding tussen Kether en Tiphereth vice versa droeg het letterteken G., de Hebreeuwse letter Gimel.

Gimel had nog een andere betekenis en dan was het de naam van dat dier, dat wij kemel of kameel noemen.

Dat heeft tot die spraakverwarring geleid, die wij aantreffen in het NT bij de nagenoeg gelijkluidende teksten: Matth 19,24; Marcus 10,25; en Lucas 18,25.

In Marcus 10,25 staan de door Jezus gesproken woorden: 'Het is lichter, dat een kameel' (kamelos in het Grieks) 'gaat door het oog van de naald, dan dat een rijke ingaat in het Koninkrijk Gods'.

Met andere woorden: Iemand, die nog te gehecht is aan aards bezit, zal er niet in slagen de weg door het oog van de naald te begaan om aldus de drempel tussen de materiele en de geestelijke wereld te passeren.

De rijke jongeling, die voor Jezus op de knieŽn valt met de vraag, wat hij moet doen om het eeuwige leven te beŽrven en de raad krijgt zich van zijn rijkdommen te ontdoen, vormt de aanleiding tot deze uitspraak.

Waar in Marcus 10,21 te lezen staat: 'En Jezus hem aanziende, had hem lief' staat het vast, dat deze jongeling dezelfde mens is, als de in het Johannes-evangelie beschreven 'leerling, die Jezus lief had', Lazarus, de schrijver van dit evangelie, die in de periode, die de andere evangelisten en alleen zij, beschrijven, nog een innerlijke strijd moest voeren om zich van zijn rijk aards bezit te onthechten en Jezus te volgen.

Een maal Jezus' geliefde leerling geworden, doet hij in het Johannes-evangelie geen gewag meer van deze innerlijke strijd, uit de tijd, dat hij reeds geliefd was, maar nog leerling moet worden.

Dat hij de gimelweg door het oog van de naald tenslotte wel begaan kon, heeft hij met zijn inwijding en de rijke geestelijke vruchten daarvan, in extenso bewezen.

Wat deze tekst ook prachtig bewijst, is dat Jezus kennis had van de Otz Chiim.

Nog meer bewijzen daarvoor zullen aanstonds volgen.

Wij weten nu, dat Jezus niet een dwaze beeldspraak gebruikt heeft over een kameel, die zich sowieso nooit door een naaldeoog kan wringen, maar een heldere uitspraak heeft gedaan over de opwaartse gimelweg die door Daath leidt.

Daath is, anders dan de andere sephiroth, geen schaal vol goddelijke gaven, maar heeft niettemin wel een gave te vergeven; Dit oog van de naald is een omkeerpunt, een brandpunt, een focus.

De werking van een focus kunnen wij ons voor ogen stellen, als wij aan een fototoestel denken, waarmee wij een fraai belicht landschap willen fotograferen.

Het landschap is een verlichte driedimensionale grootheid, dat middels een convexe lens een lichtbeeld werpt op een gevoelige plaat.

Het driedimensionale landschap herverschijnt als een tweedimensionaal beeld, waarin omkering heeft plaatsgevonden.

Wat zich in het landschap boven bevond, staat onder in het beeld.

Wat zich links bevond, herverschijnt hier rechts.

Dat op een fotonegatief donkere landschapspartijen lichte plekken vormen en lichte landschapspartijen, donkere plekken, houden wij buiten beschouwing, omdat dit verschijnsel berust op een chemische reactie van de zilverzoutemulsie op de fotografische gevoelige plaat of film.

Op het fotopositief herverschijnt het landschap verkleind met het verlies van de dieptedimensie, die de beschouwer van de foto er moeiteloos bij fantaseert!

De functie van Daath is te vergelijken met de door een convexe lens geŽffectueerde brandpuntfunctie in het fototoestel. Aldus:

Ten eerste: De geestelijke wereld boven de drempel heeft onder de drempel de geestelijke dimensie ener grenzeloze ruimte en grenzeloze tijd verloren, om te herverschijnen in onze door tijd- en ruimtematen begrensde driedimensionale wereld.

Daath bewerkstelligt dus, evenals het fotofocus, het verlies ener dimensie, als wij de blik van het bovendrempelse naar het onderdrempelse richten.

Het proces, dat Jezus bij Lazarus inleidde, was, dat deze leerling in spe van hem het oog van de naald van onder naar boven in zijn geest doorschreed, om kennis te krijgen van de bovendrempelse wereld der eeuwigheid.

Ten tweede: Er vindt door Daaths focus-functie een omkering plaats van boven naar onder.

Dit betekent, dat de topsephirah Kether zich weerspiegeld bevindt in Tiphereth.

Ten derde: Er vindt een omwisseling van links naar rechts en van rechts naar links plaats.

Dit betekent, dat Chokmah zich weerspiegelt in Geburah en Binah in Gesed, die ook Gedulah heet.

AFBEELDING VAN DE OUDE "OTZ-CHIIM"