LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  DE MENS CREňERT DE STOFFELIJKHEID  

Dit lichaam hoeft niet vergeestelijk te worden.

Het is al geestelijk, maar de valse opvattingen erover van de mens hebben zijn geest gesloten voor de schittering en onbegrensdheid ervan.

Geest is altijd Geest.

De mens creŽert de stoffelijkheid.

Er is maar een lichaam en dat lichaam is Spiritueel.

Het is de Tempel van de Levende God en God bevindt zich in de Tempel; laat heel de aarde zich verheugen voor God.

Als je het lichaam stoffelijk noemt, is dat het ontkennen van God en het ontwijden van de Tempel.

Als je het lichaam of enige ware toestand stoffelijk noemt, ben je God aan het ontkennen.

Je bent meer een stoffelijke toestand aan het vereren dan dat je God vereert.

Zo raak je onder hypnose.

Zodra je God ontkent, ben je onder een hypnotische invloed, en zodra je het lichaam ziet als stoffelijk, ben je onder een hypnotische invloed waarin je God ontkent.

Het lichaam is een instrument om God mee tot uitdrukking te brengen.

Het is het prachtigste instrument dat bekend is om de Geest mee tot uitdrukking te brengen.

Het is hier zonder meer gebracht, opdat je God elk ogenblik kunt weergeven.

Niet om stoffelijkheid weer te geven, of hypnose, of Psychisme; niet om verschijnselen weer te geven, maar om de Geest weer te geven.

We zijn God.

We kunnen geen scheiding aanbrengen en, als we alle scheiding volledig zouden weigeren, zouden we alle stoffelijke omstandigheden en alle psychische verschijnselen achter ons laten.

Dit is de manier waarop de mens de Ene Aanwezigheid en de Ene Macht begint te kennen en begrijpen.

Het is allemaal Een, Een Macht, Een Werkelijkheid.

En alles werkt en functioneert onder die Ene Macht en Ene Aanwezigheid volgens zijn eigen wet.

En deze wordt niet vervalst door enig ander denkbeeld, maar treedt op als Zichzelf in zijn eigen volledige gebied.

Je kunt geen enkele differentiatie aanbrengen tussen de individuele ziel en de Universele Ziel of de Over-Ziel.

Dat wil zeggen je kunt hen niet van elkaar scheiden.

Zoals Jezus zei: 'Dat is het scheiden van Gods beginsel'.

Er is geen generalisatie waaronder elk mens werkt, maar dat is een verzameling van Universele Eenheden.

Er is een individuele identiteit, maar je bent een eenheid in een verzameling van Universele eenheden.

Dat geldt voor elk mens.

Allen zijn een en hetzelfde, opererend onder dezelfde harmonische omstandigheden.

Altijd in harmonie.

Niet gedifferentieerd van harmonie, maar samenkomend in harmonie.

Een Godmens is een genie, de Christus naar voren tredend, een mens die God tot uitdrukking brengt zonder reserve of beperking.

De reden waarom kinderen vaak uit blijken te drukken wat we ongewoon genie noemen is enkel dat zij nog niet gehypnotiseerd zijn door het idee der begrensdheid waarvan degenen om hen heen geheel vervuld zijn.

Als zij blijven ontsnappen aan deze hypnotische betovering, blijven zij genieŽn, of het Goddelijke Zelf, gedurende al hun ervaringen op aarde.

Zij ervaren de aarde niet, zij ervaren altijd hun universaliteit en het Christuszelf.