LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK          

  DE OUDE OTZ CHIIM  

AFBEELDING VAN DE OUDE "OTZ-CHIIM"     AFBEELDING VAN DE NIEUWE "OTZ-CHIIM" MET DE ZEVEN IK-BEN-WOORDEN

Alvorens de zeven Ik-Ben-Woorden te bezien in de context, waarin zij gesproken zijn, zullen wij ze dus gaan onderbrengen in een diagram, dat heel het slingerpad van de menselijke levensweg in beeld brengt.

Langs deze weg krijgen wij de sloten te zien, waar de sleutels der zeven Ik-Ben-Woorden op passen.

Voor het overgrote deel bestond het al ten tijde van Christus Jezus leven op aarde en zelfs al lang daarvoor.

Het is de Levensboom der Kabbalisten, in het Hebreeuws de Otz Chiim geheten.

De Otz Chiim is de centrale kennisbron der Kabbalisten. (Wie dit zijn, zal spoedig blijken).

Het is een diagram, waarmee in de meest letterlijke zin figuurlijke zin figuurlijk wordt weergegeven hoe God zijn Schepping schiep en met name hoe hij de mens datgene schonk en dat levenspad aanbood, waardoor de mens mens werd en genoemd mocht worden de naar Gods beeld geschapene.

De Kabbalisten zagen hun kennis niet als een door mensengeest gewrocht religieuswijsgerig systeem, maar als een openbaring, een ontvangenis, die rechtstreeks van hogerhand aan hun geest geschonken was.

Die gedachte ligt uitgedrukt in het woord Kabbala, want de quabalah geschreven in deze klank het verleden deelwoord van het Hebreeuwse werkwoord Quibel, dat ontvangen betekent.

Volgens de overlevering was Mozes de ontvanger van de Otz Chiim-wijsheid der tien sephiroth, hem op de een top in het Sinai gebergte geschonken.

De inhoud van de oorspronkelijke Otz Chiim zou Mozes alleen hebben geopenbaard aan een speciale kring van esoterisch gezinde leerlingen. Volgens de overlevering zou hij zeventig Kabbalisten hebben ingewijd.

De Kabbalisten vormden een genootschap, een esoterische orde, die haar leer streng geheim hield en in Jezus' dagen nog even geheim was, als in de tijd van Mozes, daarvoor en daarna.

Dat Jezus voor zijn doop in de Jordaan lid van deze orde was en dus de Otz Chiim zeer goed gekend moet hebben, zullen wij weldra aantonen.

De figuur bestaat uit drie stammen, peilers of zuilen, waarop een reeks cirkels getekend zijn, tien in getal.

Vier op de middenzuil, drie op de linker en drie op de rechter zuil.

De cirkels stellen schalen voor, die ontvangstcentra zijn voor de goddelijke kracht.

Zij heten de tien sephiroth.

Sephiroth is het meervoud van het Hebreeuwse woord sephirah, dat wij terug vinden in het Griekse sphaira, dat letterlijk bal en bol, figuurlijk sfeer betekent, een Nederlands woord dat van Hebreeuws-Griekse oorsprong blijkt te zijn!

AFBEELDING VAN DE OUDE "OTZ-CHIIM"     AFBEELDING VAN DE NIEUWE "OTZ-CHIIM" MET DE ZEVEN IK-BEN-WOORDEN