LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK          

  DE VERWEKKING VAN CHRISTUS IN JEZUS  

Johannes de evangelist noemt de Christuskracht de Logos, het door God uitgesproken levende en lichtende oerwoord der schepping, waardoor al het bestaande tot bestaan gekomen is.

Dit wereldwoord is aardemens geworden, zegt Joh, of zoals in de Statenvertaling te lezen staat (Joh. 1,14): 'En het Woord is vlees geworden'.

De evangeliŽn vermelden, dat dit wonder geschiedde door de doop van Jezus in de Jordaan op zijn 30 jaar.

Johannes de Doper was de profetische figuur, die deze doop voltrok.

Zoals het Mattheusevangelie (Matth. 3) het beschrijft, doopte Johannes de mensen in de rivier.

Na de - waarschijnlijk niet al te kort durende - onderdompeling bekenden de dopelingen hun zonden en kwamen tot inkeer.

Dit betekende, dat hun geest zich, na de benauwenis van de onderdompeling en blijkbaar daardoor, geopend had voor Johannes' boodschap, dat het rijk der hemelen nabij was gekomen.

De nabijheid werd aanwezigheid, toen Jezus zich had laten dopen.

Mattheus beschrijft de gebeurtenis aldus: (slot van Matth.3): 'Toen Jezus gedoopt was en reeds uit het water opsteeg, zie, de hemelen openden zich en hij schouwde de Godsgeest, die nederdaalde als een duif en over hem kwam.

En zie, een stem sprak uit de hemelen: 'Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mij openbaar'.

Volgens Paulus in zijn brief aan de HebreeŽn (1,5 en 5,5) en volgens de tekst van de Handelingen der Apostelen (13,33), sprak de stem: 'Mijn Zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt'.

Wat Steiner uit de Akasha-kroniek gelezen heeft, geeft nog een diepere inhoud aan deze bijbelteksten.

Hij kon vaststellen, dat de doop in de Jordaan bewerkstelligde, dat het Ik van Jezus in de geestelijke wereld werd teruggenomen, om plaats te maken voor de intocht van de Logos in Jezus, van de verwekking van de Christusgeest als het Christus-IK in Jezus.