LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK          

  DE ZONDEVAL  

In de paradijselijke staat was de mens nog geen geaard wezen.

Hij was nog een zwever boven het aardoppervlak.

Dit was mogelijk doordat zijn fysiek lichaam nog geen vaste minerale substantie had opgenomen.

Dat gebeurde pas na zijn op aarde plaatsing middels de zondeval.

Volgens de door schrijver dezes, ook op psychologische gronden als juist erkende antroposofische visie, is de huidige mens een vierdelig wezen.

Dat was hij voor de zondeval nog niet.

Welke zijn de vier delen, geledingen of compartimenten, waaruit de tegenwoordige mens is opgebouwd?

Wij hebben dat uiteengezet in hfst. 1, alwaar wij het onderscheid maakten tussen Individu of IK en Persoon en kenmerkten de persoon als de grootheid, die bestond uit astraal lichaam, etherisch lichaam en fysiek lichaam.

Wat wij aan deze kennis nu toevoegen is, dat het Ik het jongste lid is van het menselijk wezen.

Het Ik werd de mens pas na zijn komst op aarde door de Exousiai ingeplant.

Voor dit jongste, nog in kiemachtige staat verkerende lid van 's mensen wezen was het totaal onmogelijk weerstand te bieden tegen de kracht der Luciferische Engelen, die op eigen gezag intocht hielden in het astraal lichaam van de mens.

Er werd van hogerhand beschikt over het lot van een mensenwezen, dat nog van geen zonde weet kon hebben, maar wel de mogelijkheid daartoe aangeboden kreeg middels zijn met Luciferische impulsen doortrokken astraal-lichaam.

Deze intocht van Lucifer in het astraallichaam, was tevens de ingreep van Lucifer, waardoor de mens uit de bovenaardse sferen op de aarde geplaatst werd.

Dit hield in, dat de mens niet meer opging in zijn omgeving en deze in hem, maar dat hij een aardeomgeving kreeg, waar hij tegenover stond.

Het was deze tegenoverstelling, die een heel vaag dromerig bewustzijn ging uitbreiden tot een duidelijk omgevingsbewustzijn.

Dit stuiten op de omgeving had een echo in de mens ten gevolge.

Het was deze echo, die een helder zelfbewustzijn in kaart zou brengen.

De zondeval was dus een door de Luciferische Engelen tot stand gebracht afzonderingsgebeuren, waarmee in de mens het zaad gelegd werd van wat wij nu ons huidige bewustzijn noemen.

Lucifer legde met dit zaad der bewustwording, daarmee in de mens ook de kiem der vrijheid.

De mens kon nu een eigen wezen worden, een begrensde eigenheid tegenover al het andere.

Een eigenheid, gekenmerkt door een eigen IK, een eigen gedachtewereld, eigen behoeften en eigen belangen.

Daarmee was Lucifer ook de schepper geworden van het menselijk egocentrisme en ego´sme.

Twee ego´sten, die een raakvlak van tegengestelde belangen hebben, weten zich beide in gevaar: A voelt zich bedreigd door B en B door A.

Dat kan uitlopen op een strijd om het bestaan op leven en dood!

En zo kwam het boze in de wereld.

Een gevolg daarvan was weer was, dat men Lucifer de Boze ging noemen, nog onbewust van de omstandigheid, dat men ook zijn bewustzijn en zijn vrijheidszin aan deze groep der ketterse Engelen te danken had.

De conclusie, die wij uit het voorgaande trekken mogen, is dat het Boze door de zondeval in de wereld kwam, maar dat deze zondeval in de wereld kwam, maar dat deze zondeval in menselijke schuld of zonde zijn ontstaansoorzaak niet had, wel in het hoge geestelijke werelden genomen besluit, de mens ten gunste van zijn evolutie af te zonderen uit zijn paradijselijk milieu om hem een aardeburger te laten worden ... middels een ingreep van nota bene ketterse Engelen!