LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  ER IS GEEN DOOD  

Het Universum is de som van alle zichtbare en onzichtbare dingen die de oneindige ruimte vullen.

Het Universum is het grote geheel, samengesteld uit al zijn delen.

Men zou kunnen zeggen, dat het Universum een andere naam is voor God, want Hij identificeerde zich als "Ik ben die ik ben en buiten mij is er geen ander.'

Het is de som van alle leven, alle substantie, alle intelligentie, alle macht.

Het bevat alle kennis, want het is Alwetendheid.

Het is de som van alle macht, want het is Almacht.

Het is de som van alle substantie, want alle zichtbare dingen zijn eruit gevormd.

Het is alle Liefde, want het is verenigd in een enkel systeem en functioneert als een enkele eenheid.

Liefde is het principe van de volledigheid of het verbindende principe dat het Universum als eenheid in stand houdt en al zijn werkingen gaande houdt in volmaakte harmonie en regelmaat.

Alle gevoel van afgezonderdheid, geïsoleerdheid, begrensdheid is slechts denkbeeldig, want het is onmogelijk dat scheiding een werkelijk feit is.

Als het mogelijk was, zou het Universum geen geheel kunnen zijn.

David illustreerde dit feit, toen hij zich realiseerde, dat het onmogelijk was om het Universele Systeem te verlaten, door te zeggen, 'Waarheen zal ik vluchten voor uw Geest,' en of hij nu naar de uiterste grenzen van de aarde ging, opsteeg naar de hemel, of zijn bed spreidde in de hel, diezelfde Universele band wachtte hem.

Je kunt het onscheidbare niet scheiden.

Hetzelfde geldt, wanneer de dood komt.

Velen zijn van mening, dat daar een scheiding is, maar in werkelijkheid is daar geen sprake van.

We kunnen hen die naar onze mening verscheiden zijn even nabij zijn als we waren tijdens wat we beschouwen als dit leven.

Het gaat alleen om de scheiding in ons bewuste denken.

In wat we het Bovenbewustzijn noemen is er in het geheel geen scheiding.

Als we die gedachte aan scheiding los zouden laten, zou er geen enkel bewijs zijn voor scheiding, want zij bestaat alleen in het bewustzijn.

Het zou dichter bij de waarheid zijn om te stellen, dat de scheiding alleen bestaat in het onbewuste, wanneer men zich niet bewust is van de ware zijnstoestand.

Er is geen dood !

Wat de dood schijnt is enkel die toestand waarin de mens de Goddelijke Werkelijkheid van zijn wezen zo volledig verdrongen heeft, dat zij het lichaam niet langer niet langer in stand kan houden.

Het leven van het lichaam is de Geest die het schiep en wanneer het lichaam door onwetendheid volledig overheerst wordt door valse denkbeelden over het leven, heeft het lichaam al zijn ware ondersteunende kracht verloren en kan dan ook niet langer functioneren.

Dat is wat dood genoemd wordt.

De spirituele mens ,de mens die God schiep en de enige mens die God kent, leeft eeuwig als God eeuwig is.

Je ideeën leven voort, wanneer de vormen waardoor je hem tot uitdrukking hebt gebracht vernietigd zijn en Gods idee van de mens leeft voort, wanneer het verdrongen is uit het voertuig dat bestemd is voor de uitdrukking ervan.

Zij blijven een in en met het Vader-Principe en, of zij zich nu in of buiten het vlees bevinden, alle mensen kunnen zich bewust zijn van de eeuwige Eenheid die bestaat, als de onwetendheid die het gevoel van gescheidenheid veroorzaakt uit het bewustzijn verwijderd is.

Scheiding is enkel schijn, want in werkelijkheid zou zoiets niet kunnen bestaan.

Als het Universum een enkele Eenheid is en alle dingen erbinnen eeuwig verenigd zijn in een enkel systeem, hoe en waar zou dan enige scheiding kunnen bestaan ?

In feite zou het alleen om een ingebeelde toestand kunnen gaan. Onwetendheid ten aanzien van de feiten is het enige soort van scheiding dat kan bestaan en verlichting zou deze volledig uit de weg ruimen.

Ziet onze God is Een, zeggen de Schriften, en als God de grote Ene is, zijn alle dingen en alle mensen in Hem opgenomen en omdat zij in Hem opgenomen zijn, zijn zij één in en met Hem.

Onwetendheid is de enige vijand van de mens.

Kennis van de feiten brengt hem in harmonie met de krachten van de oneindige ruimte, welke alle vriendschappelijke zijn en constructief werkzaam zijn voor zijn welzijn.

In principe kan niets in strijd zijn met zichzelf.

Alles bestaat in het Universum is dan ook werkzaam in de natuur van de mens zelf en zijn positie is het directe punt of voertuig waarin en waardoor oneindige macht en oneindige potentie manifest zijn.