LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK/KABBALA: REISGIDS NAAR HET GELUK          

  GELUKSBELEVENIS  

AFBEELDING VAN DE OUDE "OTZ-CHIIM"     AFBEELDING VAN DE NIEUWE "OTZ-CHIIM" MET DE ZEVEN IK-BEN-WOORDEN

Geluksbelevenis als antwoord op gedragingen.

Er is in het menselijk levenspad door zeven sephiroth, een weg naar het geluk in kaart gebracht.

Wie Christus' zeven Ik-Ben-Woorden in de sephiroth, waarin zij thuis horen tot leidraad van zijn leven maakt, kan ervaren, dat elke sephirah, zonder dat er enige gelukszoekerei bij de levenswandelaar aanwezig is, en juist dan, de genade van geluksbeleving schenkt.

Gedulah reikt voedsel aan voor ziel en geest.

Het genot daarvan, 's mensen identificatie daarmee, stemt gelukkig.

Gevoed daardoor, kan de mens, in Gedurah aangekomen, profiteren van het door Christus geschonken Licht der Wereld, waarmee hij, zijn omgeving confronterend, de voor hem bestemde weg kan vinden.

Dat stemt gelukkig.

In Tiphereth ontdekt de mens zijn eigen norm en wordt, scherper dan voordien mogelijk was, zich ervan bewust waar hij zijn geestes-deur voor opent en waarvoor hij die beter sluit.

Dat geeft het geluk dier innerlijke zekerheid, die de persoonlijke gewetenskracht tot leven roept in eigen normbepaling.

Die groei aan individuele eigenheid en innerlijk bestand zijn opent de mens voor een zegening 'van boven', want hij heeft zich nu ontvankelijk gemaakt in deze zonne-sephirah Tiphereth voor de zonnegeesten, de Exousiai, die eens hem zijn individueel Ik schonken.

De Exousiai zijn harmoniserende geesten.

Zij brengen dat evenwicht tussen denken, voelen en willen te weeg, dat zich vestigt in de mens met de gevoelswaarde van liefdes presentie 'zo maar', zonder dat er een liefdes-object present hoeft te zijn.

Een heel gaaf afgerond geluksgevoel!

Als dan des mensen daden, in het doen om niet geleid door de goede Herder, eigen creativiteit in het leven roepen, is Nezach wederom een geluksbron.

Als de mens daarna in Hod zichzelf en heel zijn levenslot in beschouwing neemt en kritisch beoordeelt, kan het oordeel gunstig uitvallen en hem gelukkig stemmen.

Wanneer de introspectie op leedervaring uitloopt en hij, wat men noemt in de put komt te zitten, is Christus met vertroosting nabij door de mens voor te houden dat Hij de Opstanding en het Leven is en dat dit het Woord is, dat hem de kracht geeft uit de put te klimmen.

De uitkomst, die geboden wordt is een geluksgave.

Bereikt de mens tenslotte, na heel wat heen en weer gereis tussen Nezach en Hod, daarna Yesod, dan valt hem een evenwichtige, harmonische rustpauze ten deel, die hem verkwikt, doordat Yesod in alle stilte Tiphereths kracht weerspiegelt en hem daarmee laaft.

Christus wijst hem de weg verder, die gecomponeerd wordt door Zijn Waarheid en Zijn Leven.

Dan is de mens al zo ver gevorderd, dat Luciferische schijnleven en Ahiramanische schijnwaarheid hem niet meer rechts of links van de weg in de berm kunnen laten vallen.

Dat is een grote geluksbeleving, want nu weet hij, dat Lucifer en Ahriman hem niet meer knechten kunnen, omdat zij zijn dienaren en knechten geworden zijn.

Het grote pentagram staat glorieus overeind.

Nu kan de mens doortrekken naar Malkuth, waar hij goddelijke Wil ervaart, die in zijn eigen wil is opgerezen om alle paden omhoog van de Otz Chiim voor hem open te stellen, zelfs tot boven de zeven onderdrempelse sephiroth.

Dat houdt in dat de mens bereikbaar geworden is voor de hoogste Genade uit het rijk der heilige Drie-eenheid.

Dat is tevens de hoogste Erosvorm, de Agape, die aan het slot van het zevende Ik-Ben-Woord Johannes ter tale laat komen in het 'geeft elkander Uw liefde'.

Maar voordat de mens zover gekomen is kan hem heel wat ongeluk treffen, ook als hij het levenspad volgt, dat bebakend is met de zeven Ik-Ben-Woorden van Christus.

AFBEELDING VAN DE OUDE "OTZ-CHIIM"     AFBEELDING VAN DE NIEUWE "OTZ-CHIIM" MET DE ZEVEN IK-BEN-WOORDEN