LEVENDE
GEDACHTEN
x
OSHO
x
KRISHNAMURTI
x
MAHARISHI
x
MEHER BABA
x
SAI BABA
x
VIVEKANANDA
x
BHAGAVAD GITA
x
MYSTIEK
x
NIETZSCHE
SPINOZA
FILOSOFIE OVERIGE
x
I TJING  
x
THOMAS EVANGELIE
x
OVERIGE
x
CITATEN
x
TREFWOORDEN & LINKS
x
SITEMAP
x
HOMEPAGE

 

      MYSTIEK: DE MEESTERS VAN HET VERRE OOSTEN  

  GOD IS ALLE LEVEN  

Het doel is God.

Je kunt je dag beginnen met God door je eerste gedachte aan God binnen je eigen vorm op te nemen.

Laat me zeggen, dat het doel bereikt is en altijd bereikt is geweest.

Je bent goddelijk.

Het Goddelijke Beeld, God, de Christus van God. Godman. Godvrouw.

Laat me ook verklaren, dat er niets of niemand is die je kan dwingen om aan deze dingen te denken.

Het moet een vrijwillig offer zijn aan je Godzelf.

God Ben Ik verenigd met universeel leven en universele kracht en al deze kracht vindt haar brandpunt in geheel mijn natuur, terwijl zij me positief maakt met Godvolmaakte energie, dat ik haar uitzend naar elke vorm, en ik maak deze zo positief, dat allen getransformeerd kunnen worden tot harmonie en volmaaktheid.

Ik weet, dat zij allen in overeenstemming zijn met oneindig leven en Godsvrijheid en vrede.

Mijn geest is volledig gepolariseerd met Oneindige Intelligente Wijsheid.

Elk vermogen van mijn lichaam vindt een vrije expressie door mijn geest en heel de mensheid brengt hetzelfde tot uitdrukking.

Mijn hart is tot de rand gevuld met de vrede, liefde en vreugde van de overwinnende Christus.

Mijn hart is sterk van Godliefde en ik weet, dat zij het hart van heel de mensheid vervult.

Godleven verrijkt volledig het hele stromen van mijn bloed en vervult mijn lichaam van de zuiverheid van Goddelijk Leven.

God is alle leven.

Ik word ge´nspireerd met leven door elke ademhaling en mijn longen nemen leven op met elke ademhaling en zij vult mijn bloedstroom met vitaliserend leven.

God mijn maag is de verterende energie van intelligent en almachtig leven.

Elk orgaan van mijn lichaam is doordrongen van gezondheid en harmonie en mijn hele organisme werkt in volkomen harmonie.

Ik weet, dat al mijn organen doordrongen zijn van Godintelligentie.

Allen zijn zich bewust van hun plichten en zij werken samen voor de gezondheid en harmonie van mijn totale wezen.

God Ben Ik de energie die heel de ruimte vult.

Ik neem voortdurend deze energie op uit het aldoordringende Godleven.

Ik weet dat God die alwijze en liefhebbende intelligentie is die mij het machtige Godsleven schenkt en ik verwezenlijkt de volledige heerschappij uit God, de Inwonende Tegenwoordigheid en mijn volledige lichaamsvorm.

Ik loof de innerlijke god voor de genezende perfectie van het leven.

Alles is leven en ik sta alle leven toe tot uitdrukking te komen.

De Overwinnende Christus zegt: 'Mijn woorden zijn Geest en zij zijn leven' en 'Indien een mens zich houdt aan Mijn woorden, zal hij de dood nooit zien.'

De intelligente Christus, de Overwinnende Christus, zendt een overvloed aan liefde uit naar het hele universum.

Opperste Geest is alles.

Ik Ben Opperste Geest!

Ik Ben Opperste Wijsheid, Liefde en Macht.

Uit de grond van mijn hart juich ik de blijde dankzegging dat Ik deze sublieme en onuitputtelijke Wijsheid Ben en ik eis, dat ik deze onophoudelijke Wijsheid in mezelf opneem en me volledig van haar bewust wordt.

Onthoud, GEDACHTEN EN GESPROKEN WOORDEN ZIJN DINGEN !

Roep de blijde tijding van vreugde uit dat je vrij bent, volkomen vrij van alle beperkende omstandigheden.

WEET vervolgens, dat je vrij bent, en ga in triomfantelijk vrijheid!

IK BEN WEDERGEBOREN IN DE VOLMAAKTE MACHT VAN DE OPPERSTE GEEST VAN GOD.

GOD BEN IK.

Laten we ons onder alle mensen begeven met het volledige besef, dat we bestaan om het heerlijke Licht van Liefde te schenken aan iedere ziel.

Dit is in wekelijkheid het grootst mogelijke voorrecht.

Want, terwijl we die grenzeloze liefde van God uitstralen naar elke ziel, wordt onze ziel aangegrepen door de Heilige Geest; we voelen ook de liefde van God voor heel de mensheid.

Deze te voelen en te kennen is de Overwinnende Christus in heel de mensheid.

Deze verleent ons de genezende kracht en wijsheid waarmee Jezus begiftigd is.